ת"פ 17595-02-18 מדינת ישראל נ' לסרי ואח'

אולי יעניין אותך גם

המדינה תוכל להעיד עדים מסלובקיה בוידאו קונפרנס, בהליך פלילי (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת דנה מרשק מרום):

העובדות: בקשת המדינה לאשר גביית עדות של עדי תביעה באמצעות מערכת טלוויזיה סגורה בינלאומית (וידאו קונפרנס), לפי סעיף 47 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, והתקנות שמכוחו. הבקשה עוסקת בהעדת ארבעה עדים מסלובקיה, שהם עדים מהותיים שעדותם חיונית להוכחת עובדות כתב האישום. העדים לא הסכימו להגיע לישראל לצורך מתן עדות. ב"כ הנאשמים עמדו על מתן אפשרות חקירה אפקטיבית של עדים אלו באמצעות הבאתם ארצה לצורך העדתם בישראל.

נפסק: דרך המלך המבטיחה באופן מיטבי את זכויות הצדדים ואת יכולתו של ביהמ"ש להתרשם מהעדים, היא באמצעות גביית העדות באופן ישיר, באולם ביהמ"ש הדן בהליך, בנוכחות פיסית של כל המעורבים בו, ובאופן שמאפשר לב"כ הנאשמים להציג מסמכים לעדים מבלי שיהיו תלויים באחרים. בהקשר הפלילי, סעיף 14 לפקודת הראיות יצר מנגנון של "חיקור דין" שנועד להכשיר כראיה עדות שנגבתה מחוץ לתחומי ישראל לצורך הליך פלילי בישראל. סעיף 47 לחוק עזרה משפטית מאפשר גביית עדות בתחומה של מדינה זרה לצורך הליך פלילי המתנהל בישראל, בכפוף להסכם בין המדינות, ובכפוף לכך שביהמ"ש אישר שהראיות דרושות לצורך הליך משפטי בישראל. העדויות של 4 העדים הסלובקים חיוניות וניתן יהיה לגבות את עדויותיהם מכוח אמנה / הסכם בין ישראל לסלובקיה. עם התפתחות הטכנולוגיה נפסק כי יש לבכר את המנגנון של עדות בווידאו קונפרנס על-פני "חיקור דין", שכן הוא מקרב את העדות במהותה לעדות הנמסרת לפני ביהמ"ש. המתווה לשמיעת עדות באופן האמור קבוע בתקנה 15 לתקנות עזרה משפטית, ועל התביעה להסדיר מבעוד מועד את כל התנאים הקבועים בתקנה. כך, ניתן יהיה לקיים את הדיון כאשר העדים מצויים בסלובקיה, אך חקירתם נעשית בידי הצדדים המצויים בבית-המשפט בישראל, ובשונה מהליך של "חיקור דין", מתבצעת החקירה באופן אשר מאפשר לשופט להתרשם באופן בלתי אמצעי מהעדים תוך שמירה על זכות הנאשמים לקיום הליך הוגן. ביהמ"ש מתיר לתביעה לפעול לגביית העדויות באופן זה.