ת"ק 39903-04-22 אברמוב נ' אל הבית בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

לא ניתן לתבוע אתר המפרסם אתר אחר, המדרג בעלי מקצוע (החלטה, תביעות קטנות חיפה, השופטת חוה קלמפרר-מרצקי):

העובדות: בקשת הנתבעת 2 (בעלת האתר Ynet) לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר יריבות עם התובעת. בנוסף, נידונה בקשת הנתבעת 1 (בעלת האתר "המקצוענים"), להעברת הדיון בתביעה מחמת חוסר סמכות מקומית. בתביעתה התובעת טענה כי הנתבעים 1-2 פרסמו בשנת דברי הטעייה באתריהן, פרסומים שלטענת התובעת גרמו לה להתקשר עם עם בעל מקצוע שהונה אותה.

נפסק: התביעה מצויה בסמכותו המקומית של ביהמ"ש, לפי תקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976. הואיל והתביעה עוסקת בפרסום באינטרנט, ונוכח תקנה 2(ב) לתקנות, יכולה הייתה התובעת להגיש את תביעתה הן במקום עסקיהן של הנתבעות והן במקום מגוריה. לכן דין הבקשה להעברת מקום הדיון להידחות [עניין צ'רלטון - ת"א 55550-06-16]. יש לקבל את טענת הנתבעת 2 להיעדר יריבות. התביעה עוסקת בפרסום של בעל מקצוע באתר "המקצוענים", שבבעלות הנתבעת 1. לשיטת התובעת, חבותה של הנתבעת 2 קמה מכוח העובדה שזו מפרסמת את אתר "המקצוענים". גם אם תאמר כי פרסום בעל המקצוע שנתן שירות לתובעת באתר "המקצוענים" הוא פרסום מטעה המטיל אחריות על הנתבעת 1, נהיר וברור כי פרסום אתר "המקצוענים" באתר הנתבעת 2 לא יכול להקים חבות של האחרונה כלפי התובעת. לא יעלה על הדעת כי פרסום אתר "המקצוענים" באתר הנתבעת 2, להבדיל מפרסומו של אותו בעל מקצוע, יש בו ולו לכאורה בסיס לחיוב הנתבעת 2. כל קביעה אחרת תמוטט את ענף הפרסום – הכתוב, המשודר והדיגיטלי – על אחת כמה וכמה בכל הנוגע לפרסום אתרים הממליצים על בעלי מקצוע. קבלת תביעה של מזמין שירות, שיש לו טענות על נותן השירות שהופיע באתר הממליץ על בעלי מקצוע, כנגד מפרסם שפירסם את האתר (ולא את בעל המקצוע), חוטאת לרציונל שבבסיס חוק הגנת הצרכן בכלל ולרציונל הסעיפים הרלוונטיים. כתב התביעה אינו מגלה עילה נגד הנתבעת 2 ולכן דין התביעה נגדה להידחות.