ת"ק 31146-01-22 ליבנה ואח' נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

התובעים לא עומדים בתנאי החוק לביטול עסקת מכר מרחוק (פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשם בנימין בן סימון):

העובדות: התובעת 1, גמלאית, רכשה מהנתבעת, באמצעות האינטרנט, זוג כרטיסי טיסה. בעקבות ניתוח שעברה התובעת, היא הודיעה לנתבעת, שבועיים לפני הטיסה המתוכננת, כי התובעים לא יוכלו לטוס, ולפיכך הם מבקשים להשיב להם את כספם בגין הכרטיסים. הנתבעת הודיעה לתובעים כי תחייב אותם בדמי ביטול בשיעור של 75% מכלל העסקה. התובעים טענו, בין היתר, כי התובע הוא אזרח ותיק ולכן היה זכאי לבטל את העסקה וכי לתובעת קיימת זכות ביטול עקב כוח עליון. הנתבעת טענה כי כלל לא מדובר בעסקת מכר מרחוק. 

נפסק: יש לדחות את התביעה. התובעים סברו כי הם זכאים לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, לפי סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן. תנאי לאפשרות הביטול בתוך 4 חודשים בעסקת מכר מרחוק, הוא שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, קרי בטלפון או בצ'אט. במקרה זה ההתקשרות לא כללה שיחה ועל כן התובעים לא עומדים בתנאי בסיסי שהציב החוק [עניין בלאט - ת"ק 4417-06-20]. התובעים, הצרכנים, הם אלו שיצרו את הקשר עם הנתבעת, העוסק, וביקשו להתקשר בעסקה. התובעים ידעו היטב את פרטי העסקה. אין כל טענה מצד התובעים להטעיה, למסירת פרטים חלקיים, לרמת המודעות וההבנה שלהם היא גבוהה. העסקה התבצעה באופן מקוון ולא מול נציגת השירות. התובעים לא עונים על הגדרות החוק. אין ממש בטענת הסיכול שהעלו התובעים. אדם חשוף למחלה בכל עת, ועליו להתכונן מבעוד מועד לאפשרות כי נסיעה לא תצא לפועל בעקבות מחלה, ולו גם מחלה קלה. הדרך להתגוננות במקרה כזה היא עשיית ביטוח, אשר יפצה במקרה של ביטול נסיעה עקב מחלה.