ת"צ 31596-02-21 רוזנטל נ' איי-דיגיטל סטור בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שלחה לו דברי פרסומת שלא כדין, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה כפרה בטענות וטענה כי פעלה לפי הוראות הדין ושיגרה דברי פרסומת רק לאחר שקיבלה מראש הסכמה מהנמנעים. הצדדים הגיעו להסכמות מכוחן הוגשה בקשת ההסתלקות.

נפסק: יש לקבל את בקשת ההסתלקות. המשיבה הסכימה לבצע תיקוף מלא במערכותיה במסגרתו תבצע ריענון נהלים בקרב נציגיה ואף תקפיד על יידוע לקוחותיה על הרשמתם לרשימת הדיוור בעת מסירת פרטיהם. המשיבה גם התחייבה לערוך הדרכה לעובדיה תוך יצירת נוהל שיוודא כי ניתן יהיה לשלוח פרסומות רק ללקוחות שימסרו את פרטיהם לצורך הרשמה לרשימת הדיוור. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה נדחית. אושרה הסכמת הצדדים לפיה המשיבה תשלם גמול למבקש בסך 1,500 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחו בסך 5,500 ש"ח בתוספת מע"מ.