ה"ט 25484-11-22 צ'רקוב נ' פרץ

אולי יעניין אותך גם

אין להפוך את החוק למניעת הטרדה מאיימת לתחליף לבירור טענות שנכון לבררן בהליכים אזרחיים (החלטה, שלום ת"א, השופט רז נבון):

העובדות: בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001. המבקש טען כי המשיב, עו"ד במקצועו, מכפיש אותו ברשתות החברתיות.

נפסק: דין הבקשה להידחות. האכסניה המשפטית המתאימה לטענות המבקש אינה בחוק למניעת הטרדה מאיימת. יש להיזהר שלא להפוך את החוק לתחליף לבירור טענות שנכון לבררן בהליכים אזרחיים רגילים. מדובר בסכסוך אזרחי. טענות בדבר פרסום לשון הרע, שבגינן כבר הוגשה תביעה אזרחית. זוהי האכסניה המתאימה לבירור המחלוקת ואין מקום לקיים התדיינות כפולה. עשויים להיות מצבים בהם פרסומים יניחו עילה לתביעת לשון הרע (בשל הביזוי כלפי אחרים) וכן ישמשו עילה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת (בשל האפקט שלהם על האדם עצמו). זה לא המקרה המתאים לכך. מדובר בהבעת דעה על התנהלות המבקש. הדברים אינם גולשים לעת הזו להטרדה מאיימת.