ת"צ 660-06-21 אבן ואח' נ' ביאפאל סחר בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום בת-ים, השופטת רונית אופיר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והוראות חוק נוספות. המשיבה טענה כי היא פועלת כדין בכל הנוגע למשלוח דברי פרסומת, למעט כמה תקלות נקודתיות. הצדדים הגיעו להסדר פשרה לפיו התחייבה המשיבה לפעול לפי חוק התקשורת, לרבות בכל הנוגע להסרה מרשימת הדיוור של המשיבה. סך הפיצוי לקבוצת התובעים צפוי לעמוד על למעלה מ-366,000 ש"ח. הצדדים המליצו כי הגמול לכל אחד מהמבקשים יהיה 20,500 ש"ח, בתוספת מע"מ, ו-61,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, שכר טרחת ב"כ המבקשים.

נפסק: יש מקום לאישור הסדר הפשרה בהיותו ראוי, הוגן וסביר. עניין ההליך בתשלום פיצוי לחברי הקבוצה שנשלחו אליהם מסרונים פרסומיים מהמשיבה לאחר שביקשו כי תחדל מכך. הסדר הפשרה הביא להפסקת משלוח מסרונים מהסוג מושא הבקשה ללקוחות המשיבה. בנוסף, המשיבה תתקן את אופן משלוח המסרונים הפרסומיים שלה כך שיתאים לחוק. הסדר הפשרה מגשים את מטרות חוק התקשורת וכן מממש את מטרות התובענה הייצוגית - אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו ומתן סעד הולם לנפגעים מההפרה. ניתן פיצוי ללקוחות החברה בשווי כולל גבוה יחסית בהתחשב בגודל הקבוצה שניזוקה ובהתחשב באופי הנזק הנטען שהינו נזק לא ממוני. יש לקבל את המלצת הצדדים לעניין הגמול ושכר הטרחה שכן הסכומים שנקבעו סבירים. ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.