ת"א 70999-02-20 ברדוגו נ' טבקה - צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה (ע''ר)

אולי יעניין אותך גם

עמותת טבקה תשלם פיצוי על הפרת זכויות יוצרים לאחר שהשתמשה בתמונת הרב עובדיה יוסף בפייסבוק ללא רשות או קרדיט (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת רונית פינצ'וק-אלט):

העובדות: תביעה על הפרת זכויות יוצרים בצילום. התובע, צלם המתמחה בצילומים דוקומנטריים ובצילומי אוויר, צילם את הרב עובדיה יוסף ז"ל בביתו. התובע טען כי גילה כי הנתבעת השתמשה ביצירה לצורך קידום העמותה, ללא הרשאה וללא מתן קרדיט. הנתבעת, עמותה הפועלת לשילוב ישראלים ממוצא אתיופי, טענה כי לאחר שהרבנות אימצה את פסיקת הרב והכירה ביהדות בני הקהילה האתיופית, העלתה העמותה פוסט בצירוף תמונת הרב, בתום לב ומתוך מטרה לתת לרב את הכבוד הראוי לו. 

נפסק: התובע הוכיח שהצילום, פרי עבודתו, הוא יצירה מקורית לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. מדובר בתצלום ייחודי של הרב. הנתבעת הציגה תמונות אחרות של הרב בספרייתו, אולם לכאורה אין בהן אותה איכות אומנותית שיש בתמונה מושא התביעה. מכל מקום, בעצם קיומן של תמונות אומנותיות אחרות של הרב אין כדי לפגוע במקוריות הצילום של התובע. התמונה היא יצירה כהגדרתה בחוק, שהתובע הוא בעליה ויוצרה. סעיף 11 לחוק מקנה לתובע זכות בלעדית לבצע ביצירה פעולות שיש בהן כדי להקנות לו רווח כלכלי, כגון פרסומה, מכירתה וכיו"ב. הנתבעת השתמשה ביצירה ללא הרשאה. לכן, בכפוף לבחינת טענות הגנה של הנתבעת, הרי שהנתבעת הפרה את זכות היוצרים של התובע כאמור בסעיף 47(א) לחוק.

אין מקום להכיר בטענת השימוש ההוגן של הנתבעת, לפיה מטרת הפוסט היתה לבקר את הממסד הרבני. בין יתר השימושים המוגנים בהתאם לסעיף 19 לחוק מצויה אמנם הגנה על דברי ביקורת, אך הביקורת צריכה להיות מופנית כלפי היצירה עצמה. הביקורת של הנתבעת, לגרסתה, מופנית לממסד הרבני, בהבדל מגישתו של הרב עובדיה יוסף, והתמונה היא אך כלי שרת לביקורת זו. התמונה גם אינה מושא לסקירה, אלא החלטת הממסד הרבני. יש גם לדחות את טענת הנתבעת כי לא הפרה את זכות היוצרים של התובע כיוון שמדובר ביצירה נגזרת. אמנם הפוסט שהעלתה הנתבעת כלל את התמונה שצילם התובע בצירוף צילום של פסק ההלכה, אך מדובר בשתי תמונות, שלכל היותר הונחו אחת ליד השנייה, תמונה ומכתב, ואין בהם משום יצירה עצמאית.

הנתבעת השתמשה בתמונה ללא מתן קרדיט לתובע ובכך הפרה את זכותו המוסרית. מטרת הפעולה הייתה מתן הודעה לציבור על השינוי שהרבנות אימצה ביחס ליהדותם של בני הקהילה. מדובר במטרה ראויה. עם זאת, אין הדבר מפקיע את ההגנה על הזכות המוסרית המוענקת לתובע מכוח החוק. התובע לא הגיש את התביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק ולחילופין עם הוכחת נזק (או להיפך). הדיון יתמקד בפיצויים ללא הוכחת נזק. סביר היה שיש לתמונה בעל זכויות ובמאמץ סביר ניתן היה להתחקות אחר בעל זכות היוצרים בתמונה. הפוסט נועד ליידע את הציבור בדבר הידיעה של ההכרה של הממסד הרבני ביהדות בני הקהילה. מדובר בעמותה שאינה פועלת למטרות רווח, והפוסט עצמו אינפורמטיבי בלבד. הנתבעת תפצה את התובע ב-8,000 ש"ח וכן תישא בהוצאות בסך 2,000 ש"ח.