ת"צ 28233-12-21 גיגי נ' אל הבית בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אין לראות בכניסת המבקש לאתר המשיבה כהסכמה מכללא לאמור בתקנון האתר (פסק-דין, שלום י-ם, השופט אלעד פרסקי):

העובדות: בקשה להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה, המפעילה את אתר "המקצוענים", שלחה אליו מסרון פרסומי ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי המבקש וב"כ הם "תובעים סדרתיים" וכי המבקש פנה אליה בעבר ואישר קבלת דיוור ישיר ממנה במסגרת הסכמה לתקנון האתר. 

נפסק: התחייבות המשיבה לא לשלוח הודעות מכל סוג שלא בהתאם לחוק התקשורת היא הסדרה עתידית ועונה על הצורך הציבורי בגינו הוגשה בקשת האישור. התחייבות זו הולמת את התכליות המרכזיות של מוסד התובענות הייצוגיות. עצם קיום ההליך וההגעה לתוצאה זו יוצרים הרתעה מפני הפרות חוק על ידי גופים דומים. יש לקבל את בקשת ההסתלקות. ניתן לקבוע שקיימת עילה תביעה לכאורה שכן מסרון הפרסומת נשלח ללא הסכמת המבקש ואין לראות בכניסת המבקש לאתר המשיבה כהסכמה מכללא לאמור בתקנונה לעניין קבלת דברי פרסומת. הסכומים עליהם הסכימו הצדדים גבוהים מן הסכומים ההולמים את הנסיבות. יש לפסוק למבקש גמול בסך 2,500 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסך 15,000 ש"ח. הבקשה התקבלה.