ת"צ 55678-11-21 ירקוני נ' ליאן אירועים ראשון לציון בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט רמי חיימוביץ):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה (מתוקן) במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה, חברה המנהלת מועדון בראשל"צ, שלחה לה 82 מסרוני פרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. חרף חוסר הסכמה בין הצדדים באשר לנסיבות המקרה, הם הגיעו להסכמה לפשרה מבלי להודות צד בטענות משנהו. 

נפסק: ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה; קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה; סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. המבקשת הראתה תשתית ראייתית ראשונית לתמיכה בטענותיה. השאלות המשותפות לחברי הקבוצה עוסקות, בעיקרן, במשלוח מסרוני פרסומת בניגוד לחוק. אם הודעות הפרסומת נשלחו בניגוד לחוק, כל חברי הקבוצה מושפעים מהפרת החוק הנטענת באופן דומה, והשאלות העובדתיות והמשפטיות משותפות. התובענה שהוגשה עומדת, ברמה הלכאורית, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית כפי שנקבעו בחוק. מנגד, לתביעה ולבקשת האישור סיכונים, הנובעים מאופן פעולת המשיבים, ובכלל זה הטענה לפיה מרבית ערבי הבילוי במועדון מופקים על ידי צדדים שלישיים, יח"צניים, כאשר עיקר תפקידה של המשיבה הוא העמדת המועדון המושכר לטובתם ומשכך היא אינה שולחת בעצמה דברי פרסומת אלא היח"צנים עושים ומנהלים זאת.

אכן, הסכם הפשרה מחייב את חברי הקבוצה להגיע למועדוני המשיבים, דבר שמיטיב עם המשיבים. עם זאת, ההסדר מיטיב גם עם חברי הקבוצה, וסביר שחלק מהם לקוחות חוזרים שיהנו מההטבה. הובטח כי סכום מינימאלי של 63,000 ש"ח יועבר לקרן הפועלת מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, בנוסף וללא קשר לפיצוי הניתן לקבוצה וכן מובטח כי אם ההטבה לא תמומש במלואה יועבר ההפרש לקרן. מכאן שמושג אלמנט ההרתעה. אמנם אין פתרון מלא לחברי קבוצה שאינם נוהגים לפקוד את מועדוני המשיבה, אך ניתנה לחברי הקבוצה אפשרות לצאת מהקבוצה, כפי שעשו מספר חברים. למרות הקשיים מדובר בהסדר מאוזן שמבטיח הסדרה עתידית, הוצאה גבוהה מספיק כדי להרתיע מפני הפרה עתידית ולהבטיח את תכלית החוק, הטבה פוטנציאלית לרוב חברי הקבוצה, ובכל מקרה – העברת הכספים לטובת הציבור. ניתן להסדר הפשרה המתוקן תוקף של פס"ד.