ת"צ 5211-03-17 ש.ג. (קטינה) ואח' נ' פי. אם. איי סחר וייזום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טענו המבקשות כי המשיבה, העוסקת בייצור, שיווק והפצה של מוצרי פנאי ממותגים, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וכן את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שעה ששלחה לקטינים מסרונים המעודדים אותם לרכוש מוצרים שהיא משווקת. המשיבה טענה כי יש לדחות את בקשת האישור, בין היתר מחמת מעשה בית דין. 

נפסק: אין צורך במינוי בודק. אין מדובר בהסדר כספי מורכב אשר יש בו כדי להצדיק מינוי של בודק. עיקר הסכם הפשרה הוא מתן הטבה לציבור בסך כולל של 1,950,000 ₪, בדמות מגוון צעצועים ממותגים הנמצאים בזיכיון המשיבה. קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. מדובר בהסכם שהוא ראוי וסביר בנסיבות העניין. הסכם הפשרה אשר הוגש לאישור בית המשפט הביא לתיקון מחדל המשיבה. ככל שישלחו על ידי המשיבה דברי פרסומת, בגבולות ישראל, הרי שמעתה ואילך אלה יישלחו רק לאותם נמענים שנתנו את הסכמתם לקבלת דברי הפרסומת, בהתאם לחוק. התחייבויות המשיבה בהסכם הפשרה עולות בקנה אחד עם מטרות חוק תובענות ייצוגיות בדבר "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו". יש לאשר את ההסכם ולתת לו תוקף של פס"ד.