סע"ש 32970-06-20 ברקאי נ' אופטיקה הלפרין בע"מ

אולי יעניין אותך גם

פיצוי לעובדת שהוסרה מקבוצת הווטסאפ של מקום העבודה, קודם למועד השימוע בדבר פיטוריה (פסק-דין, אזורי לעבודה ב"ש, השופט יעקב אזולאי):

העובדות: התובעת עבדה כ-10 חודשים בנתבעת בתפקיד מנהלת מרחב של סניפי הנתבעת. לטענתה פוטרה שלא כדין, בהליך שהתקיים למראית עין בלבד ומאחר ששהתה בימי מחלה. לטענת הנתבעת נסיבות פיטוריה של התובעת היו על רקע תלונותיה של התובעת בדבר "תרבות ארגונית" לא סבירה ו"ניהול זמן" לא נכון, לחץ ועומס יתר. 

נפסק: התובעת לא פוטרה עקב מחלתה, באופן הצובע את פיטוריה כ"פיטורים שלא כדין". לצד זאת, נפל בהליך סיום העסקתה פגם, שבגינו יש לפצותה. הנתבעת פעלה בהתאם לפררוגטיבה הניהולית המסורה לה כגוף פרטי ואין עילה להתערב בשיקול דעתה. נפל פגם שיש בו כדי לפגום בהליך הפיטורים. ברבות השנים התגבש מעמדה של זכות הטיעון של עובד, הבאה לידי ביטוי בחובתו של המעסיק לקיים הליך שימוע טרם פיטוריו, למעמד של זכות יסוד. האינדיקציה המרכזית לכך שהחלטה בעניין התובעת התקבלה בערב לפני השימוע, היא הוצאת התובעת מקבוצות ה-WhatsApp של עובדי הנתבעת. לא ברור והדבר מעלה תמיהה, מדוע אצה לנתבעת הדרך ומדוע לא המתינה עד למתן החלטה סופית בעניין התובעת. העיתוי שנבחר מקרין במידת מה על ההליך ויש באקט הוצאת התובעת מקבוצת הווטסאפ כדי פגיעה בה המצדיק מתן פיצוי. עם זאת לא מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין לאחר שהוכח כי נסיבות ועילת הפיטורין לא היו כטענת התובעת בגין המחלה, אלא בעיקר בשל אופי התנהלות התובעת. התובעת זכאית לפיצוי מופחת של משכורת אחת בשל הפגם שנפל בהליך השימוע.