עמ"נ 24907-10-21 סימילרווב בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב

חברת Similarweb אינה "בית תוכנה" לפי צו הארנונה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט גיליה רביד):

העובדות: ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית ת"א, שדחתה עררים של המערערת על סיווג נכסים שבחזקתה, לאחר שקבעה כי המערערת נכללת בהגדרת "בית תוכנה" בצו הארנונה ולכן יש לחייבה לפי סיווג "בניינים שאינם משמשים למגורים, לרבות משרדים שירותים ומסחר". המערערת היא חברה בתחום התוכנה והמחשבים, העוסקת באיסוף וניתוח מידע של גולשים באתרים באמצעות תוכנה או פלטפורמה טכנולוגית שפיתחה. הוועדה קבעה כי למרות שהמערערת עוסקת בפיתוח תוכנה, פעילותה אינה נופלת להגדרת "בית תוכנה" שכן ייצור התוכנה אינו מיועד למכירתה כמות שהיא, אלא היא רק משמשת בסיס או פלטפורמה למתן שירות ללקוחות החברה.

נפסק: דין הערעור להידחות. החלטת וועדת הערר, שהיא ארוכה ומפורטת, נותנת ביטוי מקיף לטענות המערערת, למכלול הראיות שהובאו לפניה ולדין הנוהג. אין עילה או סיבה להתערב בממצאי העובדה שקבעה הוועדה, ואלו אמורים להוות תשתית לבחינת שאלת סיווג הנכס. לא ניתן לומר כי מדובר בהחלטה החורגת ממתחם הסבירות ומהפרשנות המשפטית הראויה, לא כל שכן באופן שמצדיק את התערבות ביהמ"ש. הוועדה קבעה כי פעילותה של המערערת עומדת במרבית מבחני העזר לצורך בחינת השאלה האם בנכס מתקיימת בעיקר פעילות ייצורית, למעט המבחן המהותי ומבחן ההנגדה.