ת"ק 35257-10-21 אשרוב נ' ערוץ הספורט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ערוץ הספורט הפר זכויות יוצרים באינפוגרפיקה (פסק-דין, תביעות קטנות בת-ים, הרשם אדי לכנר):

העובדות: התובע פרסם בחשבון הטוויטר שלו תרשים גרפי שיצר, על משחקי הבייסבול באולימפיאדה, שעליו הטביע את חתימתו. התובע טען כי הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים שלו בתרשים, הכלכליות והמוסריות, שעה שפרסמה אותו באתר ובחשבונות הרשת החברתית שלה, ללא חתימתו. הנתבעת טענה מנגד, בין היתר, כי התרשים נשלח אליה ללא חתימת התובע, כי אין מדובר ב"יצירה מקורית", כי הזכויות בתרשים שייכות למוסד האקדמי בו לומד התובע, וכי השימוש נעשה בתום לב.

נפסק: היצירה מושא התביעה משמשת תרשים המתאר בצורה גרפית את תחרות הבייסבול. על סמך סעיף ההגדרות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, ניתן לסווג את היצירה האמורה כלקט. סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים תהיה בין היתר על מקוריות "ביצירה ספרותית". סעיף 1 לחוק מגדיר יצירה ספרותית גם כלקט ומגדיר לקט, בין היתר, לקט של נתונים לרבות מאגרי מידע. סעיף 4(ב) לחוק קובע כי המקוריות בלקט היא הבחירה "בסידור של היצירות או של הנתונים בו". התרשים מושא התביעה, שעלה לאתר הנתבעת, שייך לתובע וזוכה להגנה של זכויות יוצרים. קיימת ייחודיות בסידור ויצירת התרשים. מתקיימים מבחני היצירתיות וההשקעה לצורך מילוי דרישת המקוריות. עבודת התובע אינה עבודה טכנית. התובע השתמש בבקיאותו ומומחיותו על מנת להמחיש בצורה גרפית את שיטת תחרות הבייסבול. תמיכה לכך ניתן למצוא בכיתוב שנכתב לצד התרשים באתר הנתבעת. אופן סידור הנתונים ועיצוב הגרף נועד למעשה לאפשר למתעניין ללמוד ולהבין את שיטת המשחק ויצירתו נעשתה על סמך מומחיותו ובקיאותו של התובע. 

אין חולק כי התרשים שייך לתובע וכי הוא מקורו. הטבעת חתימת חתימתו של התובע על התרשים יוצרת חזקה כי התובע הוא יוצר התרשים. כאשר הנתבעת העלתה את התרשים לאתר ללא הרשאה, היא הפרה את זכות היוצרים הכלכלית של התובע. הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח כי קיבלה את התרשים בהעדר חתימת התובע. לפיכך, נפגעה גם זכותו המוסרית של התובע. הנתבעת תפצה את התובע ב-5,000 ש"ח וכן תישא בהוצאות בסך 500 ש"ח.