ת"צ 27501-06-20 גבאי ואח' נ' צ'אק בס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית לפי חוק הספאם - לאחר אישור התביעה כייצוגית (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת יעל טויסטר ישראלי):

העובדות: בקשה לאישור הסדרה פשרה (מתוקן) במסגרת תובענה ייצוגית. בבקשת האישור, שעילתה במשלוח דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, טענו המבקשים כי המשיבה, מפעילת רשת "ג'מבו סטוק", משתמשת בפרטי קשר שנמסרו לה במהלך רכישה או הזמנת משלוח, לצורך שיווק שירותיה במסרונים, ללא הסכמת הנמענים ומבלי שהמשיבה מתייחסת להודעות סירוב. ביום 20.5.2021 אישר ביהמ"ש את התובענה כייצוגית וקבע כי המבקשים הוכיחו ברמה הלכאורית כי קיימת להם עילת תביעה אישית, וכי קיימת קבוצה פוטנציאלית של נפגעים להם נגרם נזק בשל הפרת חוק התקשורת על-ידי המשיבה. הצדדים קיימו מו"מ וגיבשו הסכם פשרה. נוכח התנגדויות שהוגשו (על-ידי יוגב עזרא וד"ר דוד ביטון), הערות היועמ"ש ומשלוח דבר פרסומת נוסף, גיבשו הצדדים הסכם פשרה מתוקן.

נפסק: הסכם הפשרה המתוקן הוא ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים. הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. על פני הדברים, בקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה, ומעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ובהן, בבחינת השאלה האם המשיבה הפרה את הוראות הדין השונות. הסכם הפשרה משקף נכונה את הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה. על פני הדברים, בקשת האישור נחזית להיות בעלת סיכויים טובים, באשר לכאורה הונחה תשתית ראייתית המצביעה על הפרת חוק התקשורת. עם זאת, לא ניתן לקבוע כי התביעה תתקבל במלואה. הדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לכך שהחלופה להסכם הפשרה היא ניהול הליך משפטי ארוך ויקר. אל מול הסיכונים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך לשני הצדדים, ניצבים יתרונות הסכם הפשרה לפיו ההסכם כולל הטבה מפצה לקבוצה, ושיפור השירות לעתיד. הסכם הפשרה מהווה מענה ראוי, הוגן וסביר לעניינם של חברי הקבוצה וסיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בהתחשב בשיעור ההטבה הכולל ובהיקף ההליכים בתיק, לרבות פיצוי בדמות הטבה לצרכנים, באופן שמביא תועלת משמעותית לקבוצה המיוצגת ולציבור בכללותו ובשים לב להוצאות ניהול ההליך, ולגמול ושכר הטרחה שנפסקו במקרים דומים, יש לקבל את המלצת הצדדים באשר לגמול למבקשים (110,000 ש"ח) ושכ"ט לבא-כוחם (490,000 ש"ח + מע"מ). ניתן תוקף של פס"ד להסדר הפשרה המתוקן. המשיבה תישא בהוצאות כל אחד מהמתנגדים בסך 6,000 ש"ח.