ת"ק 1173-09-20 בר זיו נ' דלאל (קופידיל)

אולי יעניין אותך גם

יש לפסוק פיצוי מדורג לנמען הודעות ספאם שלא ביקש הסרה (פסק-דין, תביעות קטנות כפ"ס, הרשם צוריאל לרנר):

העובדות: התובע טען כי הנתבע שלח לו 40 דברי פרסומת, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בין הצדדים התנהלה בעבר תביעה דומה והתובע ציין כי אכן אז פסקו ההודעות, אך כי הן חודשו מבלי שנרשם לאתר הנתבע או רכש ממנו דבר. התובע אישר כי לא פעל להפסקת משלוח ההודעות. הנתבע טען שאין היגיון כי הודעות תישלחנה לתובע ממאגר הלקוחות שלו, אך הודה כי עשוי להיות "באג" במערכת וכי הוגשו נגדו תביעות נוספות על הודעות דומות.

נפסק: אין על התובע חובה מפורשת בחוק לפעול להפסקת ההודעות, הגם שכתמיד ישנה חובת הקטנת נזק על כל ניזוק. במקביל, אין מדובר ב"ניזוק" במובן הפשוט של דיני הנזיקין, אולם ברי כי הפיצוי הסטטוטורי נקבע, בין היתר, גם על בסיס ההנחה שקבלת הודעות פרסומת היא בבחינת מטרד, הגורם נזק (לא ממוני). נכון לפסוק פיצוי מדורג. הפיצוי הסטטוטורי הוא 1,000 ש"ח להודעה, אולם סכום זה מן הראוי לפסוק רק עבור ההודעה הראשונה. בעבור 4 ההודעות הבאות יש לפסוק פיצוי בסך 500 ש"ח לכל אחת. עבור יתר ההודעות במצטבר יש לפסוק פיצוי גלובלי בסך 2,500 ש"ח. כן נפסקו הוצאות בסך 500 ש"ח. הנתבע ישלם לתובע סך כולל של 6,000 ש"ח.