ת"ק 30969-05-22 פריזנדר נ' רז

אולי יעניין אותך גם

חלופת הסמכות המקומית של עוולה שנעשתה באינטרנט אינה רלוונטית (החלטה, תביעות קטנות ת"א, השופט אבי כהן):

העובדות: בקשה הנתבע להעברת הדיון בתביעה לביהמ"ש לתביעות קטנות בדימונה, בטענה להיעדר סמכות מקומית של ביהמ"ש בת"א. בתביעה טענה התובעת כי הנתבע לא עמד בהתחייבותו כלפיה בכל הנוגע לשיווק ספרה של התובעת ברשתות חברתיות ובמסרונים. 

נפסק: דין בקשת הסף להתקבל. לפי לשון תקנה 2(א) לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, הרי שיש להגיש את התביעה הקטנה במקום עסקו או מגוריו של הנתבע, ולחילופין במקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. לעניין החלופה הראשונה - מקום מגוריו או עסקו של הנתבע, הרי שיש לדון בתביעה בביהמ"ש בעיר דימונה, מאחר שמקום מגוריו ומקום עסקו של הנתבע הוא בדימונה. לעניין החלופה השנייה - מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים, הרי שגם על פי חלופה זו יש לדון בתביעה בביהמ"ש בדימונה (שכן אם השיווק היה נעשה בסופו של דבר, הוא היה נעשה ממקום עסקו של הנתבע, ולכן מקום המחדל הוא מקום עסקו של הנתבע. לפיכך, ביהמ"ש בת"א נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה. בהתאם לתקנה 2(ב), במצב בו עילת התביעה היא בשל פרסום או סחר באינטרנט, ידו של התובע על העליונה והוא רשאי לבחור להגיש את התביעה במקום מגוריו או עסקו שלו, או במקום מגוריו או עסקו של הנתבע. במקרה זה אין מדובר על עוולה שנעשתה באינטרנט, אלא להיפך, על מחדל באי עשיית דבר שהיה, לכאורה, צריך להיעשות, גם באינטרנט. לפיכך, חלופה זו אינה רלבנטית.