ת"צ 8733-04-20 אזולאי נ' נאפיס בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית מכוח חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשת לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה הודעות פרסומיות, ללא הסכמת הנמענים וללא מתן אפשרות הסרה כנדרש. המשיבה טענה מנגד כי היא פועלת כדין, כי ההודעה הראשונה שנשלחה היתה אינפורמטיבית, כי המבקשת נתנה את הסכמתה לדיוור, ועוד. הצדדים הגיעו להסכם פשרה הכולל פיצוי לעבר, הסדרה עתידית של פעילות המשיבה בנושא הדיוור וכן תשלום גמול ושכ"ט. להסדר הוגשה התנגדות.

נפסק: הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר ברובו, ולכן יש לאשרו בכפוף לשינויים. מתקיימים סיכונים וקשיים שונים לשני הצדדים. אין מקום לתת משקל משמעותי בנסיבות העניין לפער בין סכום התביעה לסכום הפשרה. ככלל, מנגנון הפיצוי ראוי ומאזן נכונה בין תכלית פיצוי חברי הקבוצה לבין אי הכבדה מיותרת על המשיבה. זאת, בפרט בנסיבות שבהן בקשת האישור טרם אושרה, ובהינתן שקיימות משוכות לא מבוטלות אשר היה על המבקשת להתגבר עליהן, ככל שהיה מתנהל ההליך עד תום. הפיצוי שהוצע לחברי הקבוצה סביר והוגן, במיוחד בשים לב לטענה, שלא נשללה, כי זו הייתה הפעם הראשונה בה שלחה המשיבה מסרונים והמשיבה עשתה זאת בתקופה מיוחדת בה, בשל הטלת הסגר ואיסור הישיבה במסעדות בתקופת מגפת הקורונה, היא ביקשה להודיע ללקוחותיה שהיא מאפשרת איסוף עצמי ועושה משלוחים ומשכך שלחה מסרונים המיידעים על כך לרשימת הלקוחות הרשומים אצלה. האסדרה העתידית המוצעת יש בה כדי לתקן את המחדלים המיוחסים למשיבה מכאן ואילך ולמצער להתאים את התנהלותה להבא להוראות הדין. הצדדים המליצו לקבוע כי הגמול למבקשת יעמוד על סך של 13,000 ₪ כולל מע"מ וכי שכר הטרחה לב"כ המבקש יהיה 45,000 ₪ בצירוף מע"מ. יש לאשר את הצעת הצדדים. דין ההתנגדות לדחייה על הסף, שעה שההתנגדות הוגשה ללא תצהיר כדין ושעה שהמתנגדים נעדרי זכות עמידה בהליך.