עפ"ג 43248-01-22 מדינת ישראל נ' בן דור

אולי יעניין אותך גם

החמרה בעונשו של נאשם שאיים על ראש הממשלה לשעבר בחשבון הטוויטר שלו (פסק-דין, מחוזי ב"ש, השופטים עדן, לוין וברסלר-גונן):

העובדות: ערעור המדינה על קולת העונש שנגזר על המשיב. המשיב הורשע, לפי הודאתו, בעבירה של איומים (סעיף 192 לחוק העונשין), בשל דברים שכתב בחשבון הטוויטר שלו בהם איים בפגיעה שלא כדין בגופו של ראש ממשלת ישראל דאז, בנימין נתניהו. בנוסף, המשיב כתב בחשבון הטוויטר שלו דברים על יאיר נתניהו, במטרה להפחידו או להקניטו. ביהמ"ש השלום גזר על המשיב מאסר בפועל למשך 8 חודשים, על דרך של עבודות שירות, וכן קנס בסך 1,500 ש"ח [ת"פ 14264-07-20]. 

נפסק: יש לקבל את הערעור בחלקו, להעמיד את הענישה אשר הוטלה על רף מחמיר יותר, לריצוי בפועל, ולהורות על הפעלת מאסר מותנה שעומד לחובת המשיב בתיק אחר, כשחלקו במצטבר. לעובדה שמדובר באיום אשר מבוצע שלוש פעמים, בשלושה אירועים, יש רלוונטיות וחשיבות, הגם שלבסוף ההרשעה כפי ההסכמה היא בעבירה אחת בלבד. עבירת האיומים חמורה, וחומרה רבה יש לביצועה ביחס לאיש ציבור וביחס למילוי תפקידו של איש הציבור. יש להוקיע ולהחמיר עם כל מי שמבקש על דרך האיום לשנות סדרי שלטון, לשנות את אופן פעולת איש ציבור, ולהשפיע בדרך נפסדת זו על השיטה הדמוקרטית. יש לדחות הטענה כי לא בטוח כי רוה"מ לשעבר היה יודע על האיום אלמלא עודכן על הדברים. גם אם לא היה יודע כלל, אין בכך כדי להמעיט מחומרת האיום. ענישה הכוללת מאסר בעבודות שירות אינה נותנת את הביטוי העונשי ההולם לחומרת העבירה בנסיבות ביצועה, לעובדה שהנאשם בעל עבר פלילי רלוונטי ואף מאסר מותנה, ולכך שהוא אינו מכיר בחומרה הרבה של מעשיו. את דברי האיום פרסם המשיב בחשבון "טוויטר" ואמירותיו נועדו להישמע לכולי עלמא. העובדה שלמשיב מספר עוקבים קטן, אין בה כדי להמעיט מחומרת המעשה. בוטל עונש המאסר בעבודות שירות. על המשיב נגזרו 10 חודשי מאסר בפועל.