ת"צ 54313-11-19 אבן ואח' נ' מפעל הפיס (חל"צ)

אולי יעניין אותך גם

זכות עיון בתיק ביהמ"ש בייצוגית ספאם נגד מפעל הפיס (החלטה, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשת עו"ד לאפשר לו לעיין בתיק בית המשפט. המבקש טען כי משרדו מנהל מספר רב של תיקים הנוגעים להפרת המשיבה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בנוגע למשלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק. המשיבה לא התנגדה עקרונית לבקשת העיון, אך טענה כי המבקש נמנע בכוונת מכוון לכלול בבקשתו את מלוא העובדות הנוגעות לפניותיו למשיבה. המבקשים בהליך עצמו אינם מתנגדים לבקשה. 

נפסק: דין הבקשה להתקבל. תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג–2003, מסדירות את אופן מימוש הזכות העקרונית הקיימת לכל אדם לעיין בתיק בית משפט, גם אם אינו בעל דין. נקודת המוצא היא כי יש לאפשר את העיון בתיקי בית המשפט. תפיסת יסוד זאת נובעת מההכרה במעמדו של עקרון פומביות הדיון והיא מתחייבת ממנו. נטל ההנמקה המוטל על מבקש העיון הוא קל יחסית והוא יכול להסתפק ב"הנמקה קצרה ותמציתית". האמור בבקשת המבקש די בו על-מנת לאפשר לו לעיין בתיק. אין הכרח כי מבקש העיון יסביר כיצד העיון יועיל לו להתדיינות המשפטית האחרת. המבקש יוכל לעיין בתיק באמצעות מערכת "נט המשפט", במשך 3 ימים.