ת"צ 25861-06-21 בכר נ' ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

נדחתה ייצוגית ספאם לאחר שהמבקש לא הוכיח כי קיימת קבוצה (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית בשל משלוח הודעות פרסומיות בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. המבקש טען, בין היתר, כי המשיבה, המפעילה אפליקציה מוכרת להזמנת שירותי נסיעות, שלחה אליו הודעות דוא"ל פרסומיות למרות ששלח בקשות סירוב. המשיבה טענה, בין היתר, כי הבקשה חסרת בסיס והוגשה בחוסר תום לב. לטענתה היא שולחת חומר פרסומי אך ורק ללקוחות אשר נתנו את הסכמתם מראש ובכתב לקבלתו, ובהם המבקש. 

נפסק: המשיבה הוכיחה כי המבקש אישר קבלת דואר שיווקי. המבקש לא הכחיש כי נתן הסכמתו ודי בכך כדי לדחות את טענתו לקבלת פרסומים ללא הסכמה. המבקש טען שאינו זוכר אם נתן הסכמה. טענה זו אינה מקובלת. מי שמתיימר להגיש תובענה ייצוגית בשם קבוצה אמור לדעת אם הסכים לקבלת פרסומות, שכן סוגיה זו היא בליבת המחלוקת. המבקש לא הזכיר את קיום ההליך הייצוגי הנוסף שנערך בנושא זה, על אף שידע עליו, והיה אמור לדעת עליו מעיון בפנקס התובענות הייצוגיות. לא נמצא מענה הולם למחדל זה של המבקש. המבקש אף לא הצביע על תשתית ראייתית חדשה בעניין קיום קבוצה שכביכול קיבלה פרסומים ללא מתן הסכמתה. יש לדחות את טענת המבקש כי קיבל פרסומים שלא כדין.

המבקש טען כי המשיך לקבל פרסומות גם לאחר שביקש להסירו מרשימת התפוצה. המקרה של המבקש הוא ייחודי. מתוך מאות הבקשות שיושמו, ו–35 הבקשות שלא יושמו עקב כתובת לא מוכרת, רק המבקש מצא לציין במכתב ששלח מכתובת שונה מזו שנרשם בה באתר, את הכתובת שהוא מבקש להסיר מהרשימה. המבקש לא הוכיח כי קיימת קבוצה של מי ששלחו הודעת הסרה מכתובת שונה מהכתובת בה נרשמו לאתר, ופנייתם לא טופלה. הקבוצה שהגדיר המבקש לא תואמת את המקרה הייחודי הנוגע לעובדות המקרה, אלא מתיימרת לייצג קבוצה של מי שהמשיבה שיגרה אליהם הודעות שלא כדין. די בכך כדי לדחות הבקשה. משלא הוכחה קיומה של קבוצה, הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה. המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך 15,000 ש"ח.