ת"א 14852-12-21 כהן נ' קרסנטי

אולי יעניין אותך גם

הודעה באפליקציית ווטסאפ אינה באה בגדר פרסום ב"רשת האינטרנט" המקנה סמכות מקומית בכל רחבי הארץ (החלטה, שלום ב"ש, השופט מנחם שחק):

העובדות: בקשה לסילוק תביעת לשון הרע על הסף בהעדר עילה ובהעדר סמכות מקומית. 

נפסק: ביהמ"ש במחוז דרום נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה. הנתבע מתגורר בתחומי מחוז מרכז והתובע במחוז דרום. התובע טען לתחולת תקנה 7(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 (תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט), משום שהפרסום הופץ באפליקציית WhatsApp. מדובר בפרסום ביישומון שאינו אתר שפתוח לציבור הרחב, אלא מדובר בפלטפורמה להעברת מסרים בין משתמשים. העמדה הרווחת בערכאות הדיוניות היא שהודעה באפליקציית ווטסאפ אינה באה בגדר פרסום ב"רשת האינטרנט" המקנה סמכות מקומית בכל רחבי הארץ, בהתאם לתקנות הקודמות, או, בהתאם לתקנות החדשות, במקום מגורי התובע או הנתבע. לבד מן הזיקה בתקנה 7(ב), לא טען התובע לתחולתה של זיקה אחרת המבססת סמכות מקומית למחוז הדרום, ומשנדחתה טענתו,  יש לקבוע כי ביהמ"ש במחוז הדרום משולל סמכות מקומית לדון בתביעה. התביעה תעבור לביהמ"ש המוסמך במחוז מרכז.