תא"מ 57326-11-20 גלוסקא נ' אוחיון

אולי יעניין אותך גם

הנתבע יפצה את התובעת לאחר שהדביק את פניה על תמונת היפופוטם (פסק-דין, שלום נתניה, השופט נועם רף):

העובדות: תביעת לשון הרע. הנתבע, חברו של בן זוגה לשעבר של התובעת, פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תמונה של היפופוטם, כשפניה של התובעת הודבקו על גופו, בצירוף מלל. הנתבע היה בן 17 בעת שביצע את הפרסום, בו גם "תייג" את התובעת. התובעת טענה כי הפרסום הפוגעני הוא לשון הרע. הנתבע טען כי מדובר בזוטי דברים וכי פעל במהירות להסרת הפרסום.

נפסק: הפרסום מהווה לשון הרע. הדבקת פניה של התובעת על גוף היפופוטם בצירוף הכיתוב, מהווה פרסום שיש בו כדי להשפיל ולבזות את התובעת בעיני הבריות ולעשותה מטרה לבוז או ללעג מצדם. אין להתעלם גם מההקשר שבו הועלתה התמונה ונכתבו הדברים, כאשר התובעת נפרדה מבן זוגה לשעבר וחבריו שככל הנראה לא הניחו לה לנפשה, עד אשר הגיעו מבחינתה מים עד נפש עם הפרסום. הפרסום מייחס לתובעת תכונות גוף ואופי בעלות נופך שלילי. עסקינן באלגוריה בוטה שמגיעה לכדי הכפשה. הפרסום נעשה ברשת, בחשבונו הפרטי של הנתבע. הנתבע אישר כי 25 אנשים שהם חברים בחשבונו ראו את הפרסום. אף אם אין המדובר במספר חברים רב, עדין מדובר בפרסום לכל דבר ועניין. הנתבע לא הרים את הנטל שמוטל לפתחו בנוגע לטענה שחבר עשה שימוש בטלפון הנייד שלו והעלה בחשבונו את הפרסום לרשת. גם גרסת הנתבע כי חשבונו נפרץ נטענה ללא כל ראיה. לנתבע לא עומדות ההגנות שבחוק איסור לשון הרע. נוכח היקף הפרסום היחסית מצומצם, הסרתו של הפרסום זמן קצר לאחר פרסומו, היעדר תגובות לפרסום, התנצלות הנתבע בדיון, וגילם הצעיר של הצדדים בעת ביצוע הפרסום, ביהמ"ש חייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 3,600 ש"ח וכן הוצאות בסך 3,784 ש"ח.