ת"א 47266-10-19 ריבה נ' קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

אולי יעניין אותך גם

הנתבעת הציגה את תמונות התובע באופן שונה מתמונות המקור (פסק-דין, שלום י-ם, השופט אורן סילברמן):

העובדות: תביעה לתשלום פיצויים בטענה להפרת הסכם וזכויות יוצרים של התובע. התובע, צלם המצלם את נופי ישראל במשך למעלה מ-50 שנה, טען כי בעבר נקשר הסכם בינו לבין הנתבעת לבניית מיזם משותף שמטרתו הרחבת גיוס התרומות לנתבעת באמצעות שימוש בתמונות שצילם התובע. התובע טען כי הנתבעת הפרה את ההסכמות בין הצדדים ובין היתר כי השתמשה בתמונות שצילם ללא אישורו וידיעתו. הנתבעת טענה, בין היתר, כי לא הפרה את ההסכם וכי השקיעה עשרות אלפי שקלים ומאות שעות עבודה לצורך הצלחת המיזם והתובע הסכים פעם אחר פעם להמשיך את הפעילות המשותפת.

נפסק: התובע הוכיח כי הנתבעת העלתה לעמוד הפייסבוק שלה תמונות שהופיעו בו, כאשר הן אינן תואמות את המקור. כך בחיתוך התמונה ובחיתוך שמו של התובע המופיע על כל תמונה מקורית. לא עלה בידי הנתבעת לתת הסבר מניח את הדעת כיצד בפועל קרו הדברים. אומנם מדובר בהתנהלות בהתאם להוראות ההסכם בפרסום פוסטים בפייסבוק, אולם לחובת הנתבעת עומדת העובדה כי האחריות להעלות את הפוסטים והתמונות חלה עליה, ואלו הועלו על ידה או על ידי נציגיה. לא הוכח שניתנה הסכמת התובע להופעת התמונות בעמוד הפייסבוק בדרך האמורה, כפי שמחייב ההסכם. ישנה הפרה של הנתבעת את זכויות היוצרים של התובע וזכותו המוסרית שעוגנו והוגנו בהסכם ונותרו בידיו. גם אם עריכת התמונות לא בוצעה על ידי הנתבעת או עובדיה, הרי שבפועל העלאת התמונות על ידה הביאה להצגתן באופן שונה מהמקור וללא מתן מזכה כלל או מזכה מספיק, תוך מחיקה במקרים רבים של שמו של התובע המוטבע על גבי התמונה.

לחיתוך שמו של התובע מהתמונה ישנה פגיעה נוספת וזאת כאשר לא בכל פוסט צוין שמו באופן ברור. המעיין בדף הפייסבוק רואה תמונה שלא ניתן לה כל קרדיט ורק בפעולה אקטיבית של כניסה לתמונה או למידע נוסף הוא יכול ללמוד על זהות המצלם. גם בכך הפרה הנתבעת את זכות התובע. הפרת הנתבעת את זכויות התובע בוצעה אגב שימוש בתמונות בהתאם להוראות ההסכם. יש לדחות את טענת התובע כי היה על הנתבעת לאשר עמו מראש כל שימוש בתמונה במסגרת המיזם. מעבר לאמור הרי שלא עלה בידי התובע להוכיח כי הנתבעת עשתה שימוש בתמונות שצילם שלא במסגרת המיזם, שלא על פי ההסכם או ללא אישורו וידיעתו. 

ראיות הנתבעת מלמדות כי ביצעה פעולות רבות ומגוונות להצלחת המיזם. התובע לא הוכיח ולו סיבה אחת מדוע לתובעת להכשיל את המיזם כאשר גם הצלחתו הכלכלית וגם הצלחתו בשיווקה של מדינת ישראל עמדו לנגד עיניה. אין מחלוקת כי מבחינת גיוס תרומות ומכירת תמונות המיזם לא עמד בציפיות. אולם לא עלה בידי התובע להוכיח כי כישלון המיזם בהקשר זה קשור בנתבעת, בעובדיה או במעשיה. מרבית טענות התובע להפרת ההסכם על ידי הנתבעת דינן להידחות. ההפרה היחידה של התובעת היא באי כיבוד זכויות הקניין הרוחני של התובע בהעלאת תמונות לעמוד הפייסבוק תוך שהתמונות מוצגות באופן שונה ממצבן המקורי. מדובר בהיקף פרסום של 13 תמונות. יש לפסוק פיצוי בשיעור מופחת יחסית. הנתבעת תפצה את התובע בסכום של 78,000 ש"ח בגין הפרת זכויות היוצרים שלו וזכויותיו המוסריות. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 10,000 ש"ח וכן החזר חלקי של אגרת התביעה.