ת"ק 40462-07-21 אלון נ' אמוזה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

עסקה להקמת חנויות אינטרנטיות באמזון אינה נחשבת עסקה מקוונת (החלטה, תביעות קטנות אשדוד, השופטת רוני סלע):

העובדות: התובע התקשר בהסכם עם הנתבעת לפיו היה עליה להקים עבורו חנויות אינטרנטיות. התובע טען כי הנתבעת לא סיפקה לו את השירות ולפיכך תבע אותה בשל הפרת התחייבויותיה. הנתבעת טענה כי ביהמ"ש באשדוד נעדר סמכות מקומית לדון בתובענה, משום שמקום מושבה של הנתבעת בת"א וכן העסקה נשוא התביעה התבצעה בת"א.

נפסק: הסמכות לדון בתביעה מסורה לביהמ"ש השלום במחוז ת"א. עילת התביעה היא חוזית. החלופה של מקום המעשה או המחדל היא החלופה הטבעית מקום בו מדובר בתביעה נזיקית. כאשר מדובר בתביעה חוזית, החלופות הטבעיות הרלוונטיות הן אלו שעניינן מקום יצירת ההתחייבות והמקום שנועד לקיום ההתחייבות. שאלת מקום ההפרה דורשת בירור עובדתי לגופה, כשלטענת הנתבעת, שלא נסתרה, ההתקשרות בוצעה בת"א, מקום מושבה. התובע אינו יכול לקנות סמכות מקומית במסגרת החלופה של מקום המעשה או המחדל, מכוח עילה חוזית, בטענה כי המקום שבו היתה אמורה ההתחייבות להיות מקוימת, או כי מקום המעשה או המחדל הינו במקום שבו אמורה הייתה להתקיים, היא רשת האינטרנט.

אף לא מתקיימת החלופה בתקנה 2(ב) לתקנות השיפוט בתביעות קטנות. מתן האפשרות לתובע להגיש תביעה בסמוך למקום מגוריו, נועדה להקל על אותם תובעים שביצעו רכישה באינטרנט, כך שיוכלו להגישה בקרבת מקום מגוריהם. כך גם לעניין חלופת הפרסום באינטרנט, נקבע כי האפשרות העומדת לתובע שקיבל הודעת ספאם להגיש תובענה בהתאם לחוק הספאם בקרבת מקום מגוריו, נועדה לצורך עידוד ההתמודדות עם תופעת הספאם. במקרה דנן מדובר בעסקה בה הנתבעת התחייבה להעמיד לתובע שלוש חנויות אינטרנטיות באמזון, לתחזקן, ולתת לתובע שירותי פרסום דיגיטלי. מדובר בתביעה שעניינה התקשרות חוזית בין הצדדים ובהפרתה הנטענת, ולא בעסקה מקוונת שבוצעה באתר האינטרנט של הנתבעת ובאמצעותו. אין מדובר בתביעה צרכנית, או בתביעה שעילתה בפרסום ששלחה הנתבעת לתובע, ואין בנסיבות העניין כדי לסווג את התביעה כתביעת סחר או פרסום באינטרנט לצורך תקנה 2(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות.