ת"צ 39525-03-15 עמרם ואח' נ' די.ג'י.אי מדיה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשה לאשר את התובענה כייצוגית נטען כי הנתבעים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, עת שלחו מסרונים פרסומיים ללא הסכמת הנמענים. ביום 9.5.2018 אישר ביהמ"ש את התובענה כייצוגית. הצדדים ביקשו לסיים את ההליך בפשרה.

נפסק: בנסיבות המקרה אין צורך במינוי בודק, שכן אין מדובר בהסדר כספי מורכב שיש בו להצדיק זאת. הסדר הפשרה ראוי וסביר בנסיבות העניין. ההסדר הביא לתיקון מחדלי הנתבעים שכן הם אינם שולחים יותר הודעות פרסומת וכן התחייבו כי גם בעתיד לא ישלחו יותר הודעות פרסומת. הפיצוי לקבוצה יעמוד על סך של 40,000 ש"ח. באשר לגובה הפיצוי לציבור, אין להתעלם מהעובדה כי הנתבעות 1-2 אינן פעילות יותר, וכן מטענת הנתבע 3 שהוא זה אשר יישא בתשלום הפיצוי. מנגד, על פניו המשיבות הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת, עת לא קיבלו את הסכמת התובעים ויתר חברי הקבוצה למשלוח המסרונים, וכן עת לא ציינו את מלוא הפרטים הנדרשים בהתאם לדין במסגרת המסרונים שנשלחו. סכום הגמול לתובעים יעמוד על 5,000 ש"ח ושכר הטרחה לבאי-כוחם יהיה 17,000 ש"ח. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד.