ת"צ 37226-04-19 ביטון נ' זר. פור. יו (2000) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (החלטה, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, שעניינה בהפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. המבקש טען כי המשיבה שלחה ללקוחותיה מסרונים פרסומיים ללא הסכמתם ומבלי שציינה בהם כי הם פרסומיים. הצדדים להליך הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.

נפסק: בנסיבות העניין אין צורך במינוי בודק, שכן אין מדובר בהסדר כספי מורכב שיש בו כדי להצדיק זאת. הסדר הפשרה ראוי וסביר בנסיבות העניין. ההסדר הביא לתיקון מחדלי המשיבה. עוד טרם הוגשה בקשת האישור המשיבה פעלה לשינוי סדרי העבודה לעניין הפצת רשימת כתובות הלקוחות שנתנו את הסכמתם לקבלת דיוור מהמשיבה. פועלה זו של המשיבה עולה בקנה אחד עם מטרות חוק תובענות ייצוגיות בדבר "אכיפת דין והרתעה מפני הפרתו". חברי הקבוצה אשר יקבלו את הפיצוי הם אותם לקוחות שקיבלו את ההודעה נשוא בקשת האישור. תנאי הסכם הפשרה הם נגזרת של העובדה כי ההסכם מגלם מעצם טיבו את האיזון שבין סיכויי וסיכוני המשך ניהול התביעה, כאשר בנסיבות העניין קיים ספק האם אכן ההודעות ששלחה המשיבה עולות כדי "הודעת פרסומת" בהתאם לחוק. יש לאשר את הסכמת הצדדים לעניין גובה הגמול ושכר הטרחה שהומלץ על ידם. יש לאשר את הסכם הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד.