ת"א 2205-03-22 בן גביר ואח' נ' Meta Platforms Inc

אולי יעניין אותך גם

פייסבוק תבטל את המגבלות שהטילה על הדף של מפלגת "עוצמה יהודית" (החלטה, מחוזי י-ם, השופט אריה רומנוב):

העובדות: בקשה למתן סעד זמני שיאסור על המשיבה, המנהלת את פייסבוק עבור משתמשים מישראל, להגביל את פעילות המבקשים בדף הפייסבוק שלהם, וזאת עד למתן פס"ד בתביעה שהמבקשים הגישו במקביל. המבקשת 2 היא מפלגת "עוצמה יהודית" והמבקש 1 הוא ח"כ ועומד בראש המפלגה. המשיבה הגבילה את פעילות המבקשים בדף הפייסבוק. המבקשים טענו כי המגבלות הוטלו משיקולים פוליטיים ובניסיון "לסתום פיות" ומאידך טענה המשיבה כי מקור המגבלות באירוע נקודתי (בסרטונים המתפרסמים בדף הפייסבוק של המבקשים מופיע בנצי גופשטיין, שלטענת המשיבה הפר את תנאי השירות של פייסבוק ועוד).

נפסק: המשיבה לא הודיעה למבקשים מעולם שהיא רואה בכל התייחסות אל גופשטיין כהפרה של תנאי השירות ושל כללי הקהילה של פייסבוק. ככל הידוע, המשיבה גם לא פרסמה לחברי הקהילה את השקפתה בנושא זה וממילא לא הבהירה כי התייחסות של מי מקהילת פייסבוק אל מר גופשטיין עלולה להיתקל בסנקציות מצידה. סיכויי התביעה של המבקשים אינם מבוטלים כלל. אשר למאזן הנוחות - המבקש טען כי המגבלות שהטילה המשיבה מונעות ממנו להביא את דברו לציבור שלו ולהיות איתו בקשר יומיומי וכן הן מונעות מהציבור לפנות אליו לצורך סיוע ועזרה. הותרת הצו על כנו תמשיך להסב למבקשים נזק משמעותי. מנגד, אם בסופו של יום התביעה תתקבל, ניתן יהיה לחדש את ההגבלות לתקופת הזמן שנותרה. אין מקום לחייב את המשיבה להחזיר את הסרטון לדף הפייסבוק וספק אם המבקשים עותרים לכך. יש להיעתר לבקשת המבקשים ולהורות למשיבה להסיר את כל ההגבלות שהטילה על המבקשים, מסוג כלשהו, וזאת עד למתן פס"ד בתובענה העיקרית או עד למתן החלטה אחרת.