ת"פ 9625-07-18 מדינת ישראל נ' סער ואח'

אולי יעניין אותך גם

הודעות הנאשמת והתוצרים שהופקו מהטלפון שלה קבילים ואין עילה חוקית לפסול אותם (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט עמי קובו):

העובדות: בקשת הנאשמת 2 לפסילת ראיות. נגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועוד. הנאשמת שימשה כמנהלת מחלקת פולין בחברת טיולי "הגשר" ונטען כי הנאשמת ביחד עם אחרים היתה צד להסדרים כובלים בקשר לארגון משלחות לפולין. הנאשמת כפרה בכתב האישום ומתנהל הליך הוכחות. הנאשמת טענה כי יש לפסול את הודעותיה והתוצרים שהופקו בחיפוש בטלפון שלה, וזאת בשל היעדר הסמכה כדין של החוקרת שחקרה אותה; היעדר תיעוד חזותי של החקירה; וחיפוש בטלפון ללא נוכחות עדים. 

נפסק: הסמכה של חוקרת ברשות התחרות אינה תקנה בת פועל תחיקתי ומכאן שלא נפל פגם בסמכותה של החוקרת לחקור את הנאשמת. גם אילו נפל פגם בפרסום אין מדובר בפגם שפגע בזכויותיה של הנאשמת באופן שיצדיק את פסילת הודעותיה של הנאשמת. לא נפל פגם באופן תיעוד חקירות הנאשמת וזכויותיה לא נפגעו. הנאשמת לא נחקרה בפועל בעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, שמחייבת תיעוד. אשר לטענה לפסילת תוצרי חיפוש בטלפון הנייד בשל חיפוש ללא נוכחות עדים - דין הטענה להידחות - הן מהטעם שהחיפוש בוצע לפי צו בית משפט כדין, והן מהטעם שהנאשמת נתנה הסכמתה לחיפוש ללא נוכחות עדים. במקרה זה הוצא צו וביהמ"ש התיר לערוך את החיפוש במחשב שלא בנוכחות עדים. 

במסגרת הצו התיר ביהמ"ש לתפוס מחשב ודבר המגלם חומר מחשב, לרבות חדירה נמשכת לחומר המחשב לצורך עיון, בדיקה או הפקת פלטים של מסמכים וחומרים הקשורים בחקירה. ביהמ"ש קבע בצו כי החדירה למחשב היא נמשכת וכוללת גם צורך של עיון והפקת פלטים. בכך הגדיר ביהמ"ש את שנכלל בחדירה למחשב. האישור לחדירה למחשב ולמכשיר הנייד שלא בנוכחות עדים כולל את המפורט בצו – חדירה נמשכת לצורך עיון, בדיקה או הפקת פלטים. הסמכת הנאשמת בהקשר זה היא מעבר לנדרש. הנאשמת הסכימה לחיפוש בטלפון הנייד שלה. הודעותיה של הנאשמת והתוצרים שהופקו מהטלפון הנייד שלה, קבילים ואין עילה חוקית לפסול אותם.