ת"א 10025-04-17 פלונית נ' אנגהאוס ישראל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

לא ניתן לבצע בדיקה פסיכיאטרית באמצעות ה-Zoom (החלטה, שלום ת"א, השופט משה תדמור-ברנשטיין):

העובדות: בקשת התובעת, המתגוררת בארה"ב, כי ביהמ"ש יורה שבדיקתה על-ידי מומחה שמונה לצורך מתן חוו"ד בעניינה בתביעות נזיקיות, תתבצע בהיוועדות חזותית ולא בפגישה פרונטלית. התובעת נימקה את בקשתה בקשיים שמערימה תקופת הקורונה ובקשייה הכלכליים. הנתבעים התנגדו לבקשה וטענו כי לא סביר לבצע בדיקה פסיכיאטרית בזום.

נפסק: יש לדחות את הבקשה. בסיס המחלוקת בין הצדדים הוא עצם קיומה של נכות נפשית אצל התובעת, שיעורה וסיבותיה. תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 מפרטות את הדיונים בהליך האזרחי שניתן להיעזר בהם בהיוועדות חזותית. אין לגזור מהמבחנים שבתקנות לקביעת שמיעת עדות בהיוועדות חזותית, לגבי ההחלטה האם לאפשר גביית אנמנזה מורכבת וארוכה על ידי הפסיכיאטר שממונה בתיק הנזיקי, במיוחד כשמדובר בענין של השפעת אירועים שנויים במחלוקת על מצבה הנפשי של התובעת. אין לקבל את טענת התובעת כי מדובר ב"שיחה" בלבד. מגפת הקורונה שינתה את פני הדברים ונדרשת התייחסות מיוחדת והתחשבות בצדדים עקב המצב. אך יש להסתפק בהיוועדות חזותית בכלל, ובפרט במקרה של בדיקה רפואית של מומחה מטעם ביהמ"ש – רק במקרים מאוד נדירים. בנסיבות המקרה לא ניתן לוותר על ההתרשמות הבלתי-אמצעית שבמפגש פנים אל פנים של המומחה עם התובעת. לא ניתן לעשות זאת דרך הזום.