ת"א 64735-04-21 בן גביר נ' גולן

אולי יעניין אותך גם

חה"כ יאיר גולן זכאי לחסינות מפני "קרב הציוצים" עם חה"כ איתמר בן גביר (פסק-דין, שלום י-ם, השופט אלעד פרסקי):

העובדות: התובע והנתבע הם שניהם חברים בכנסת ה-24. עניין התביעה בשלושה פרסומים ("ציוצים") של הנתבע, שעניינם בתובע. התובע טען כי הפרסומים הם לשון הרע עליו, בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. הנתבע ביקש לדחות את התביעה על הסף מכוח חסינותו כחבר כנסת.

נפסק: הנתבע זכאי ליהנות מהחסינות העניינית המוקנית לחברי הכנסת ועל כן דין התביעה להידחות. חסינות חבר הכנסת נוגעת למעשים אסורים שביצע, אחרת אין רבותא בה. בכך העדיף המחוקק את האינטרסים העומדים ביסוד החסינות, על פני מיצוי הדין עם חבר הכנסת, בין בגין עבירות פליליות ובין בגין עוולות אזרחיות, ובכלל זאת עוולת לשון הרע המגינה על שמו הטוב של האדם. המסגרת לפרסומים הייתה "קרב ציוצים" בין שני חברי כנסת שנמשך על פני פרק זמן קצר. תוכן הפרסומים היה פוליטי – עיסוק בנושאים הנתונים במחלוקת פוליטית - אידאולוגית בין שני חברי כנסת. מטרת הפרסומים הייתה התנצחות פוליטית - אידיאולוגית בנושאים העומדים בליבת העשייה הפוליטית של הצדדים.