ת"צ 29751-07-14 לפיד ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבסיס בקשת האישור עמדו שתי טענות בנוגע להפרת החוק - משלוח דברי פרסומת ללא הסכמה מפורשת לקבלתם וכן לעניין הדרך למשלוח הודעת סירוב. בקשת האישור התקבלה חלקית, כך אושרה רק העילה בדבר אופן היציאה מרשימת התפוצה של המשיבה. ביהמ"ש העליון דחה ערעור שהגישו המבקשים על דחיית הבקשה בעילה שעניינה משלוח הודעות פרסומת ללא הסכמה [ע"א 534/17].

נפסק: הצדדים הגיעו להסדר פשרה, בו הבהירה המשיבה, בין היתר, כי כבר שינתה את דרך ההסרה מרשימת התפוצה. ההסדר כלל גם פיצוי בגין העבר וכן הסכמה על גמול למבקשים ושכר-טרחה לבאי-כוחם. להסדר הוגשה התנגדות. לאחר עיון בהסדר הפשרה, כפי שתוקן, ובנימוקי ההתנגדות, מצא ביהמ"ש לאשר את ההסדר. ההסדר סביר, ראוי והוגן בנסיבות העניין. המשיבה תיקנה את המחדל הנטען. תשלום סכום של 800,000 ש"ח כפיצוי בגין העבר יש בו כדי להרתיע את המשיבה מהישנות המקרה. מהקבוצה הוחרגו אלו שביקשו להחריג עצמם ממנה. נפסקו גמול בסך 50,000 ש"ח למבקשים יחדיו ושכ"ט לבאי-כוחם בסך 200,000 ש"ח. יש לפסוק לזכות המתנגד (להסדר הפשרה) סך של 3,000 ש"ח בשל התועלת שהביאה ההתנגדות לחברי הקבוצה.

עדכון: ביום 26.12.2021 הורה ביהמ"ש על השלמת פסק-הדין, וקבע כי הקרן לניהול וחלוקת הכספים שנפסקו כסעד תייעד את כספי הפיצוי לתחום הקרוב לנושא התובענה הייצוגית, לצורך קידום מודעות הציבור וטיפול בבעיות הנוגעות לאינטרנט ורשתות תקשורת, לרבות בעיות של פגיעה בפרטיות ברשת, סייבר, אבטחת מידע ספאם וכיו"ב.