ת"פ 33991-01-18 מדינת ישראל נ' צורן ואח'

אולי יעניין אותך גם

גזר-דינם של מי שביקשו ממתכנת למחוק מידע אשראי שלילי ממאגרי BDI (גזר-דין לנאשמים 3-5, מחוזי ת"א, השופט ציון קאפח):

העובדות: הנאשמים הורשעו, לפי הודאותם במסגרת הסדר טיעון, במיוחס להם בכתב אישום מתוקן. הנאשם 1 שימש כמתכנת בחברת BDI, שהיא בעלת רישיון לשירות נתוני אשראי (איסוף ומסירת נתוני אשראי על יחידים, לרבות בפעילותם כעוסקים), הכולל גם מידע שלילי. הנאשמים 2 ו-3 עסקו בייעוץ ותיווך להלוואות. הנאשם 4 ניהל סוכנות ביטוח והנאשם 5 עסק בשיווק טלפונים עם רעייתו. הנאשם 1 נהג למחוק, כנגד תשלום, מידע אשראי שלילי על גורמים שונים ממאגרי BDI. בעקבות מעשי הנאשם 1, ובהסתמך על דוחות האשראי הכוזבים, העניקו בנקים ומוסדות פיננסים הלוואות המסתכמות במאות אלפי שקלים. יתר הנאשמים מעורבים בהיבטים שונים באותה מסכת עבריינית. נפסק:

הנאשם 3 - הנאשם חבר לנאשם 1 ולא בכדי כתב האישום ייחס לו "ביצוע בצוותא" של עבירות מחשב. למעשיו קדם תכנון מוקדם. בין הנאשם, שעסק ביעוץ ותיווך להלוואות, לבין נאשם 1, התקיים קשר אינטנסיבי עסקי בקשר לקבלת מידע שלילי או חיובי על מבקשי הלוואות. טיב היחסים היה של "יד לוחצת יד". הנאשם ביקש להיטיב עם לקוחות שלגביהם היה מידע שלילי המקשה עליהם ליטול הלוואה. לכן פנה לנאשם 1 וביקש למחוק מידע השלילי על 4 מלקוחותיו. בעקבות "שיפוץ המידע" העניק בנק הלוואה ללקוחותיו ושולם לו שכ"ט. בפועל לא נגרם נזק. הנאשם הוא שיזם את המעשים, האדיר בכך את שמו והפיק תועלת כלכלית.

הנאשם 4 - הנאשם, בהיותו במצוקה כלכלית, פנה לנאשם 1 באמצעות אחר, וביקש למחוק מידע שלילי עליו בכדי שיוכל ליטול הלוואה. בתמורה שילם 4,000 ש"ח. למעשיו קדם תכנון מוקדם. הנאשם פעל עבור עצמו, מתוך מצב כלכלי קשה, ולא נטל הלוואה בסופו של דבר. הנאשם 5 - הנאשם פנה לנאשם 1 באמצעות אחרים לשם מחיקת מידע שלילי על רעייתו. בתמורה שילם 5,000 ש"ח. בפועל לא נגרם נזק והנסיבות הכלכליות הן שהביאו את הנאשם למעשה.

העבירות בהן מואשמים הנאשמים הן חמורות ומחייבות דרך כלל ענישה מרתיעה. עבירות מחשבים מבוצעות בקלות, אך גורמות לנזקים כלכליים בהיקפים גדולים. יש להדגיש את מרכזיות חוק המחשבים ואת הצורך במסר בהיר וחד משמעי לכל עבריין מחשבים, כי דינו כדין עבריין פלילי לכל דבר הגורם נזק משמעותי לחברה ולפרט. מתחם הענישה נע בין אי-הרשעה ברף התחתון, לצד ביצוע של"צ, לבין מאסר בפועל קצר. הנאשמים נטלו אחריות, הביעו חרטה והודו במיוחס להם.

במכלול הנסיבות ובכלל זה כי עלול להיווצר יחס בלתי סביר בין חשיבות ההרשעה, לבין עוצמת הפגיעה הצפויה לנאשם 3 באם יורשע. הדברים יפים ביתר שאת לנאשם 4. סוגיית הרשעת הנאשם 5 לא היתה במחלוקת, אך הוחלט שלא להשית עליו קנס. הנאשם 3 יבצע של"צ בהיקף של 60 שעות והנאשם 4 יבצע של"צ בהיקף של 40 שעות. לנאשם 5 נקבע צו מבחן לתקופה של שנה אחת.