ת"צ 23621-04-18 בן סימון נ' Microsoft Corporation ואח'

אולי יעניין אותך גם

פנייה של מיקרוסופט להציע פיצוי לחברי הקבוצה המיוצגת עלולה להצטייר כניסיון הונאה (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט אבי פורג):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבות לא עמדו בחובות גילוי ואחרות המוטלות עליהן מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע במנוי בתשלום שנתי לשירותים של המשיבה (Microsoft Answer Desk Assure ו-Office 365 Personal). המשיבות טענו, בין היתר, כי המבקש אינו "צרכן" וכי עילת התביעה יוצרה באופן מלאכותי. הצדדים הגיעו לפשרה במסגרתה הסכימו המשיבות לפצות את חברי הקבוצה (מנויי השירותים) וכן הסדרה עתידית לפיה המשיבות תאפשרנה קבלת החזר יחסי בעת ביטול מנויים שחל עליהם חוק הגנת הצרכן. הצדדים המליצו כי הגמול למבקש יהיה בשיעור של 5% מהפיצוי וכי שכר הטרחה לב"כ יהיה בשיעור 1% מהפיצוי.

נפסק: הסדר הפשרה עם המשיבות ראוי, הוגן וסביר בעניינם של חברי הקבוצה ועונה על דרישות סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות. ההסדר עונה על הסיכויים והסיכונים הטמונים בבקשת האישור, בהתחשב במשאבים ובזמן השיפוטי שהיו כרוכים בניהול התיק, חלף אישור הסדר הפשרה, עד להכרעה חלוטה. ההסדר כולל פיצוי כספי לעבר, כאשר שיעור הפיצוי הוגן וראוי. בנסיבות המקרה, בו אין למשיבות (חברות זרות) מספרי ת.ז. של חברי הקבוצה, כאשר לגבי רוב חברי הקבוצה לא קיימים פרטי אמצעי התשלום - לא קיימת דרך פרקטית במסגרתה יוכלו המשיבות לאתר את חברי הקבוצה כדי לבצע החזר פיצוי ישירות אליהם. יש גם לקבל את הטענה כי התועלת שעשויה לצמוח משימוש בפרטים שיתכן שמצויים בידי המשיבות, כמו דוא"ל וכתובת, מוטלת בספק, בהתחשב בכך שגם אם תתבצע פניה ללקוחות בהתאם לפרטים שיימצאו, יש להניח שפניה כזו תוביל להיענות נמוכה, בפרט מאחר שהדבר עלול להצטייר כניסיון הונאה.

בנוסף, כולל ההסדר גם הסדרה עתידית של התחייבות לפעול בהתאם להוראות חוק הצרכן מקום בו הוא חל על מנויי המשיבה. סיום ההליך בהסדר הפשרה המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הסדר הפשרה מעניק סעדים ראויים בדמות פיצוי כספי ללקוחות המשיבות, כאשר היתרה תועבר לקרן החלוקה, וכן מעניק תועלת ציבורית בדבר הסדרה עתידית המאפשרת ללקוחות ישראליים להתנתק, תוך קבלת החזר יחסי מדמי המנוי השנתיים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, כמו גם שהלקוחות יקבלו את מלוא המידע שיש למסור להם על פי הדין ביחס להתקשרות, כאשר ניהול ההליך לא היה מביא בהכרח לתועלת גדולה יותר לקבוצה. ניתן תוקף של פס"ד להסדר הפשרה.