ת"א 2566-06-21 בן גביר נ' Facebook Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

אין לראות בפייסבוק "נציג" בישראל מטעם וואטסאפ (החלטה, מחוזי י-ם, השופט אברהם רובין):

העובדות: המבקשת תבעה את המשיבות, Facebook ו-WhatsApp, בטענה כי חסמו ללא התראה את חשבונה בוואטסאפ. בעוד שאין חולק לגבי מעורבותה של וואטסאפ, המבקשת תבעה גם את פייסבוק בטענה כי היא הבעלים של וואטסאפ ומתווה את מדיניותה בפועל. במסגרת בקשת המבקשת למתן סעד זמני, שיורה למשיבות להימנע מחסימת חשבונה, נחלקו הצדדים בשאלה האם הבקשה הומצאה כדין לוואטסאפ, באמצעות פייסבוק. בד בבד ניתן צו ארעי האוסר על המשיבות למחוק מידע של המבקשת.

נפסק: בהליך מעורבים 3 תאגידים: פייסבוק אינק (פייסבוק), וואטסאפ ופייסבוק ישראל. מדובר ב-3 גופים בעלי אישיות משפטית נפרדת. פייסבוק ו-וואטסאפ הן חברות זרות שמקום מושבן מחוץ לישראל. כתבי הטענות הומצאו כדין לפייסבוק, שהגיבה לטענות נגדה לגופן, ואף התייצבה לדיון. יש להכריע בטענת המבקשת לפיה לנוכח הקשר הקרוב בין פייסבוק לוואטסאפ, יש לראות את ההמצאה לפייסבוק כהמצאה לוואטסאפ, ולחילופין שההמצאה לפייסבוק כמוה כהמצאה למורשה בישראל של וואטסאפ. לא הונחה תשתית משכנעת לטענה כי יש לראות בפייסבוק ובוואטסאפ כגוף אחד לצורך המצאת כתבי בי-דין.

הנטל להוכיח כי ראוי, לצרכי המצאה, לראות את 2 הגופים כגוף אחד, מוטל על המבקשת. מדובר בנטל לא קל. לא די בכךה שהמבקשת הצביעה על קשרים כאלו ואחרים בין פייסבוק לוואטסאפ, ואפילו קשרים הדוקים, שכן קשרים הדוקים בין שני גופים מסחריים אינם הופכים אותם, מניה וביה, לגוף אחד. היה על המבקשת להראות כי 2 הגופים מתנהלים הלכה למעשה כגוף אחד. נטל זה לא הורם. המבקשת לא הראתה כי אין הפרדה כספית, ניהולית או תפעולית בין 2 הגופים. 

אין לראות בהמצאת כתבי הטענות לתיבת הדוא"ל של פייסבוק ולמשרדי פייסבוק ישראל כהמצאה לוואטסאפ בהתאם לתקנה 163(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי. אין לראות בפייסבוק "נציג" בישראל מטעם וואטסאפ. פייסבוק היא חברה זרה שמקום מושבה איננו בישראל. גם אם ניתן היה לראות בה "נציג" של וואטסאפ, הרי שמדובר בנציג שאיננו נמצא "בתחומי המדינה" כנדרש בתקנה. ההמצאה לתיבת הדוא"ל של פייסבוק איננה יכולה להוות המצאה לוואטסאפ כיוון שמדובר בתיבה שנפתחה על פי הסכמת פייסבוק בהליך אחר, לצורך המצאת כתבי בי דין לפייסבוק אירלנד בלבד.

לא הונחה תשתית מספקת לקיומו של קשר אינטנסיבי בין פייסבוק לוואטסאפ המקים כעניין נורמטיבי הנחה שפייסבוק תביא לידיעת וואטסאפ את דבר המצאת כתבי בי הדין. אין מקום למתן הצו הזמני כמבוקש והבקשה נדחית. אין בדחיית הבקשה משום קביעה לפיה תפעל וואטסאפ כראוי אם תמחק את המידע שנשמר אצלה במסגרת חשבונה של המבקשת עד חסימתו. דומה כי תיטיב וואטסאפ לעשות אם תשמור את המידע עד תום ההליכים בתיק העיקרי.