תת"ע 14131-06-21 מדינת ישראל נ' מיניס

תקנות התעבורה מאפשרות את הפעלת או כיבוי אפליקציית הניווט בזמן הנסיעה (הכרעת-דין, תעבורה מרכז, השופטת שירי שפר):

העובדות: נגד הנאשם נרשמה הודעת תשלום קנס בגין עבירה של אחיזה או שימוש בטלפון, שלא באמצעות דיבורית, בעת שהרכב היה בתנועה, בניגוד לתקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. הנאשם כפר באישום המיוחס לו וטען כי רק כיבה את אפליקציית Waze, כיוון שהגיע ליעדו. 

נפסק: יש לזכות את הנאשם מחמת הספק. לא ניתן לקבוע במידה הנדרשת בהליך פלילי, כי הנאשם עבר את העבירה המיוחסת לו - אחיזה או שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית, אגב תנועת הרכב. ביהמ"ש לא שוכנע, מעבר לכל ספק סביר, כי הנאשם אחז בטלפון. אפשרית היא גרסת הנאשם לפיה נגע ביד ימין במסך הטלפון שהיה מונח במתקן על שמשת רכבו, בעת תנועת רכבו בכיכר, כדי לסגור את אפליקציית הניווט שפעלה. מחוקק המשנה התיר בתקנה 28א(ב) הפעלת תצוגה המיועדת לניווט של הרכב, דהיינו התיר השימוש באפליקציית Waze. מכך ניתן להסיק מכללא כי מותרת גם כל פעולה סבירה שמטרתה לאפשר את הפעלת האפליקציה, שימוש בה, או סיום פעולתה. נגיעה בודדת במסך הטלפון המונח במתקן קבוע על שמשת הרכב לשם הפעלת האפליקציה או כיבויה היא בגדר פעולה סבירה כאמור. הקלדה העולה על נגיעה אחת או שתיים כגון הקלדת יעד הנסיעה, אינה סבירה – בשל היסח הדעת המשמעותי הנגרם לנהג ולאור הסיכון הבטיחותי של רכב הנמצא בתנועה ונהגו מפנה מבטו למסך הטלפון ומרוכז בהקלדה ממושכת. פעולת הניווט היא חלק מפעולות הקשורות בנהיגתו התקינה של הרכב. פעולות שאינן קשורות בנהיגה - כגון שליחת מסרון או קריאת מסרון - אסורות הן. המחוקק לא אסר מגע בטלפון כי אם אחיזה בו [הקובץ באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].