ת"צ 38261-10-18 לבקוביץ נ' זיפי אחזקות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

פלטפורמה המנגישה מוצרים של ספקים זרים חייבת לפרט את שיעור העמלה שהיא גובה (החלטה, שלום ת"א, השופט גיא הימן):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקשת טענה להטעיה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק הגנת הצרכן ולפגיעה בחופש ההתקשרות שלה (לפי סעיף 3(א) לחוק). המשיבה היא מפעילת אתר הסחר האלקטרוני Zipy.co.il, המאפשר לרכוש מוצרים מספקים שונים מחו"ל, בעברית. המשיבה אינה מספקת את המוצרים, אלא מנגישה ומרכזת, בפלטפורמה אחת, מוצרים שמוכרים ספקים זרים באמצעות אתרים כמו eBay, Amazon ו-Aliexpress. המחיר המוצג ליד כל מוצר באתר הוא כולל וסופי. אין הלקוח נדרש להוסיף עליו דבר ברוכשו את המוצר באמצעות המשיבה. ההצעות באתר המשיבה אינן מפרטות את מרכיבי המחיר הנקוב.

נפסק: חוק הגנת הצרכן מייחד הוראות לעסקאות "מכר מרחוק", הכוללות גם קניות באינטרנט. היקפן ההולך ורחב של עסקאות צרכנות מקוונת; מאפייניהן המיוחדים והאתגרים הנקשרים בן מקנים משנה חשיבות להוראות החוק שנועדו לשמור על זכויות הרוכשים. הוראה כזו קבועה בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, המחייב עוסק, בשיווק מרחוק, לגלות לצרכן את התכונות העיקריות של הנכס והשירות וכן את מחיר הנכס או השירות. הרעיון ביסוד החובה לגלות את מחיר השירות מובן מאליו. עִּסקת מכר מרחוק מתאפיינת הן במוגבלותו של המו"מ; הן במגבלה של נגישות למידע הרלוונטי לקבלתה של החלטה אם להיקשר בעסקה; והן במורכבות אפשרית של סוג העסקה ושל מאפייניה.

אין דומה עסקת רכישת בגד בקניון לעסקת רכישתו באמצעותה של פלטפורמת תיווך אשר, מצדה, נקשרת עם פלטפורמת תיווך שנייה מחוץ לישראל וזו, בתורה, קשורה עם צד רביעי – ספק זר גם הוא. מורכבות זו תומכת בחובת גילוי לצרכן של פרטי יסוד על העסקה, כגון מחיר השירותים הנרכשים. אתר המשיבה אינו מסוגם של אלה המאפשרים לגולשים לנהל מו"מ על תנאי העסקה. ידיעה על עצם קיומם של מרכיבים במחיר המוצע, ובייחוד על אותו חלק בתשלום העובר לכיסה של המשיבה, מחייבת מיומנות מה של גלישה ובייחוד השקעה של מאמץ בחיפוש אחר התקנון והבנתו, או בקריאתן של "שאלות ותשובות". אפילו צרכן מיומן לא יוכל לדעת כמה הוא משלם לזיפי עבור שירותיה גרידא.

המשיבה לא הציעה שירות של מכירת מוצרים. השירותים, שהוזמן צרכן לרכוש ממנה, הם הנגשה של הצעות מאתרים מחו"ל; אפשרויות תשלום נוחות; שירות לאחר קנייה ושירות בקשר לשיעורם של מסים. כמה שילם הצרכן עבור שירותיה הסגוליים של המשיבה? את זאת הוא לא יכל לדעת. מחיר זה הוטמע בתוך הסך הכללי שהקיף גם מרכיב של תשלום לאחרים, עד לבלי הפרד. דבר זה לא עלה בקנה אחד עם חובתה של המשיבה, כעוסקת, הכפופה להוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי ובכלל זה להוראה בדבר ציון ברור של מחיר השירות שסיפקה. שנית, אי-גילוי המחיר עלול לגרום לפגיעה בחופש ההתקשרות של הצרכן, שהחלטתו המושכלת עלולה להימצא חסרה בהעדרו של מידע רלוונטי. הפרה של חובות אלו תומכת בטענה לקיומה של עילה, אישית וייצוגית כאחת. אי פרסומם של מרכיבי המחיר שולל מלקוחותיה של המשיבה את היכולת לבחור אם הם מעונינים לרכוש את שירותיה.