עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסימנים של "זאפ" ו"זיפי" דומים באופן מטעה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת תמר אברהמי):

העובדות: ערעור על החלטת רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר, מיום 27.5.2020, בה התקבלה התנגדות המשיבה לרישום שני סימני מסחר של המערערת - "זיפי" ו-"Zipy". המערערת מפעילה את האתר "זיפי", המאפשר למנויים להזמין מוצרים מאתרים מחוץ לישראל. המשיבה היא הבעלים והמפעילה של קבוצת אתרי צרכנות הכוללים את המילה "זאפ", ובבעלותה עשרות סימני מסחר הכוללים מילה זו, בעברית ובאנגלית. רשם סימני המסחר קיבל את התנגדות המשיבה לרישום סימני המערערת לעיל, בין היתר בנימוק כי רישום הסימנים יטעה את הציבור ויעודד תחרות בלתי הוגנת. מכאן הערעור.

נפסק: הערעור דנן נסמך במידה רבה על עמדת המערערת לפיה נפסק בהחלטה כי אין דמיון בין הסימנים המבוקשים לבין סימני המשיבה, וכי בהתאם ובהעדר דמיון וסכנת הטעייה, דין ההתנגדות היה להידחות. לא כך הכריע רשם סימני המסחר. נהפוך הוא. נקבע כי אין ספק כי קיים דמיון חזותי וצלילי בין הסימנים, אף כי אין זהות, וכן כי הסימנים דומים עד מאוד, באופן מעורר תהייה. משנשמט הבסיס לטיעוני המערערת, נשמט במידה רבה הערעור כולו.

אין הצדקה להתערב בממצאי הרשם באשר לניתוח הדמיון, לרבות הדמיון בשמות ובשירותים - פלטפורמה לביצוע רכישות מקוונות באמצעות אתרי אינטרנט בעברית, המיועדת לקהל הלקוחות הישראלי. ההבדלים בין השירותים אינם משנים את התמונה הכללית. בשני המקרים מדובר באתרים לישראלים שמעוניינים לרכוש מוצרים באופן מקוון דרך אתר המאפשר לבצע הזמנה בעברית ובכרטיס אשראי ישראלי. מגוון המוצרים שניתן לרכוש באמצעות 2 הפלטפורמות חופף במידה רבה. החיפוש באתרי שני הצדדים מתבצע לפי סוג הסחורה המבוקש. שתי החברות הן צינור המאפשר קנייה מצד שלישי מבלי שהן מהוות חנות או ספק בעצמן.

משמצא הרשם כי מתקיימים המבחנים שנקבעו בפסיקה לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים המבוקשים לבין סימני מסחר שכבר רשומים בפנקס סימני המסחר, סימנים בבעלות המשיבה, ובמסקנה זו אין מקום להתערב, חלה הוראת סעיף 9(11) לפקודת סימני המסחר, הקובעת כי סימן אינו כשר לרישום כאשר מדובר ב"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות". די באמור כדי לאשר את התוצאה אליה הגיע הרשם. המערערת לא הרימה את הנטל המוטל עליה לשכנע בכשירות הסימן לרישום. הערעור נדחה.