עש"א 18526-01-20 אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ נ' הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

אולי יעניין אותך גם

הפרסום בפייסבוק אינו מקיים את הוראות חוק קידום התחרות בענף המזון (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת עידית וינברגר):

העובדות: ערעור לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, על החלטת המשיבה להטיל על המערערת עיצום כספי (של 324,000 ש"ח) לפי החוק. המערערת היא "קמעונאי גדול" כהגדרתו החוק. המשיבה טענה, בין היתר, כי לפי בדיקותיה, בתאריכים שונים, המערערת לא פרסמה באינטרנט, באופן רציף, פרטים שונים לגבי מוצריה, סניפיה, מבצעים ועוד. המערערת העלתה הן טענות דיוניות והן טענה כי קיימה את המוטל עליה לפי החוק, ובין היתר כי אין לראות בתקלה טכנית בזמן מסוים כהפרה, כי אין ברשותה אתר, וכי היא מנהלת דף פייסבוק נגיש בו היא מפרסמת מידע באופן שוטף. 

נפסק: תכלית החוק היא להגביר את התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן. החוק קובע, בין היתר, כי קמעונאי גדול יפרסם לציבור, באינטרנט, בנפרד לגבי כל אחת מחנויותיו, את המחיר הכולל העדכני במועד הפרסום של כל מצרך שהוא מוכר בחנויותיו, כך שעדכון המחיר בפרסום יבוצע לא יאוחר משעה ממועד העדכון בקופות החנות, ועוד.

אשר לטענת המערערת לתקלה - הבדיקות נעשו מספר פעמים במהלך 3 חודשים, במועדים שונים, כך שהטענה לפיה מדובר בתקלה טכנית נקודתית אינה מתיישבת עם חומר הראיות ואינה מתקבלת על הדעת. אין מדובר בהיעדר רישום של נתון ביחס לחנות אחת, אלא בהפרות נרחבות, שכוללות אי-פרסום קבצי נתונים כלל, ביחס לכל הסניפים, במספר רב של תאריכים. המערערת לא הגישה כל ראיה להוכחת טענתה כי היא מקיימת את הוראות החוק, וכי מדובר היה בתקלה טכנית זמנית בלבד.

העובדה שהמערערת מפרסמת נתונים בפייסבוק אינה עומדת בדרישות החוק. רק מי שברשותו חשבון פייסבוק יכול לצפות בעמוד הבית של המערערת. הוראות החוק מחייבות פרסום מידע נגיש, ופייסבוק אינו נגיש לכל. הפרסום שנעשה בפייסבוק אינו עונה על דרישות החוק. מדובר בתוכן שיווקי, פרסומי, ביחס למספר קטן של מוצרים שהמערערת בחרה לפרסם את מחיריהם, אך אין בו פרסום של קובץ מחירים, קובץ מבצעים ורשימת סניפים, כנדרש על פי החוק. בקביעת סכום העיצום הכספי שהוטל על המערערת, פעלה המשיבה בהתאם לנוהל, ונקטה גישה מידתית ומצמצמת. הערעור נדחה.