ת"ק 5644-03-21 עובד נ' אופטיקה הלפרין בע"מ

אולי יעניין אותך גם

על הנתבעת להפנים שעליה לקבל בקשות הסרה גם בהודעה חוזרת (פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, השופטת מוריה צ'רקה):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו שלוש הודעות דוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. לטענתו מעולם לא הצטרף למועדון הלקוחות של הנתבעת, לא הסכים לקבל דברי פרסומת ממנה ואף שלח בקשת הסרה לאחר קבלת ההודעה הראשונה, אך קיבל עוד שתי הודעות נוספות. הנתבעת טענה כי התובע הצטרף למועדון הלקוחות שלה בעת שביצע רכישת משקפיים, ואישר את משלוח דברי הפרסומת. 

נפסק: הנתבעת לא הציגה אישור כתוב או מוקלט של התובע, אך טענתה מסתברת יותר מעדות התובע, נוכח מכלול הנסיבות. הנחת המועדון שקיבל התובע, בצירוף עם החפיפה בין מועד ההצטרפות למועדון לבין מועד רכישת המוצרים, יחד עם העובדה שבמחשבי הנתבעת רשומים כל פרטי התובע, כל אלו מטים את הכף להעדפת גרסת הנתבעת. ניסיון החיים, לפיו מרבית הלקוחות יסכימו לקבל דברי פרסומת בתמורה להנחה של כמה מאות שקלים, מחזקת את הגרסה. הנתבעת הייתה רשאית לשלוח לתובע את ההודעה הראשונה, מכח הוראת סעיף 30א(ג) לחוק.

לאחר קבלת ההודעה הראשונה, שלח התובע לנתבעת הודעת סירוב. הנתבעת טענה כי המשיכה לשלוח הודעות, משום שהתובע לא לחץ על "כפתור ההסר", הקישורית בתחתית הודעת הדוא"ל. אלא שהחוק קובע ש"הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען". החוק אינו מטיל על התובע את החובה להיכנס לקישורית שנשלחה אליו, ואינו מאפשר לנתבעת לבחור את הדרך בה יישלחו אליה הודעות הסירוב. מעת שהתובע פנה לנתבעת בדוא"ל שנשלח אל הכתובת ממנה נשלחו אליו דברי הפרסומת, והודעתו לא חזרה אליו, יש לראות אותו כמי שהודיע לנתבעת שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת.

יש לפסוק לתובע פיצוי עבור הפרסומים שנשלחו לאחר משלוח הודעת סירוב. התביעה הוגשה לאחר הפעם הראשונה שבה נשלחה הודעת דוא"ל למרות הודעת הסירוב, והיא תוקנה על מנת להוסיף תביעה בגין הודעת דוא"ל נוספת. מחד, בהגשת התביעה בגין מספר כה קטן של הפרות גילה התובע דעתו שמשלוח דברי הפרסומת אכן הפריע לו עד מאד, מאידך, הוא גם גילה דעתו שדי בפיצוי נמוך (יחסית) כדי להוות תמריץ עבורו להגשת התביעה. מנגד, הנתבעת עצמה היא "נתבעת סדרתית" של תביעות על הפרת החוק, ולמרות הסכומים שנפסקו נגדה, טרם הושגה הרתעה אפקטיבית שתביא אותה להפנים שעליה להתייחס אל הודעות הסירוב שנשלחות אליה באמצעות הדוא"ל כשם שהיא מתייחסת על הודעות הסירוב שנשלחות אליה באמצעות הלחיצה על הקישורית. הנתבעת תפצה את התובע ב-1,000 ש"ח בתוספת הוצאות בסך 500 ש"ח.