ת"פ 26912-01-21 מדינת ישראל נ' בטוניאשוילי

אולי יעניין אותך גם

לא ניתן להתיר לנפגעת העבירה עיון גורף בתיק נגד הנאשם באמצעות 'נט המשפט' (החלטה, שלום קריית-גת, השופטת נגה שמואלי מאייר):

העובדות: בקשה לעיון בתיק ביהמ"ש לפי תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפה סתם, איומים והשגת גבול פלילית. המבקשת, נפגעת העבירה, עתרה לקבל גישה מלאה לתיק במערכת "נט המשפט" בכדי להתעדכן באופן רציף בהתנהלות ההליך. הנאשם התנגד לבקשה וטען כי המבקשת היא עדת תביעה בתיק ומשכך חשיפתה לתיק עלולה לשבש הליכי משפט. המאשימה הצטרפה להתנגדות הסניגור.

נפסק: נקודת המוצא לבחינת הבקשה הינה כי זכותו של כל אדם לעיין בתיקי בית המשפט. זכות העיון נגזרת מעיקרון פומביות הדיון. בנסיבות המקרה, מתן אישור גורף למבקשת, שהיא עדת תביעה, לעיין בתיק בית המשפט דרך מערכת 'נט המשפט', כאשר שמיעת הראיות בתיק טרם החלה, עלול לסכל הלכה למעשה את התכלית העומדת מאחורי הוראת סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי ולהוביל למצב שבו תיחשף המבקשת לחומרי חקירה בתיק ובהם לעדויות עדים אחרים, וזאת בטרם העידה בפני בית המשפט. משכך, היעתרות לבקשה גורפת זו בשלב זה אסורה על פי דין, ואין מקום להיעתר לה. כך גם בכל הנוגע לבקשת המבקשת לקבל אישור גורף לקבלת כלל הפרוטוקולים העתידיים בתיק. 

בכל הנוגע לבקשת המבקשת לעיין בפרוטוקולים מהדיונים שהתקיימו עד כה, אזי, עיון באותם פרוטוקולים מעלה כי קבלת הבקשה אינה סותרת כל דין. לנאשם או לאינטרס הציבורי לא יגרם כל נזק מיוחד מחשיפתם. באותם הפרוטוקולים המבוקשים אין פגיעה חמורה ולא מידתית בפרטיות הנאשם או של כל אדם אחר. אין בחשיפתם באמצעות מזכירות בית המשפט משום הקצאת משאבים לא סבירה. יש לזכור כי המבקשת היא נפגעת העבירה, אשר לה זכויות קנויות רבות יותר מאשר לאדם אחר בכל הנוגע לעיון בתיק.