ע"א 7518/20 פלוני נ' פלונית ואח'

אולי יעניין אותך גם

אין בקושי בצפייה בהחלטה כדי לשלול את המצאתה לתיבת הדוא"ל (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, הרשם רון גולדשטיין):

העובדות: מזכירות ביהמ"ש המציאה לצדדים החלטה שיפוטית באמצעות מנגנון "הודעה באתר". אחד מבעלי הדין טוען כי פעולת ההמצאה אינה תקפה, לנוכח תקלה טכנית שהקשתה עליו לעיין בהחלטה במערכת "נט המשפט". האם יש בטענה זו כדי לשלול את תוקפה של ההמצאה? ההליך מופנה כנגד החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של הצדדים. ערעור הפסלות הוגש למרות שהמועד לכך חלף לכאורה. 

נפסק: ההליך הוגש באיחור. בדיקה ב"נט המשפט" העלתה כי החלטת הפסלות הומצאה לב"כ המערער באמצעות מנגנון "הודעה באתר". לפי למנגנון זה, ניתן להמציא החלטות שיפוטיות בדרך של משלוח הודעה בדבר מתן ההחלטה לתיבת הדוא"ל של בעל הדין, בצירוף קישור להחלטה עצמה. התקנות מעגנות את "עקרון ההדדיות", לפיו אם בעל דין נהנה מיתרונות מערכת "נט המשפט" ומגיש באמצעותה מסמכים, חובה עליו למסור לביהמ"ש את כתובת הדוא"ל שלו על מנת שיתאפשר לביהמ"ש להמציא לו מסמכים בדרך של המצאה אלקטרונית. באפשרותו של בעל דין להוכיח כי ההודעה לא הגיעה לכתובת הדוא"ל שמסר, בדרך של הגשת תצהיר בעניין.

במקרה זה מתועדת פעולה של המצאת החלטת הפסלות לב"כ המערער במנגנון "הודעה באתר". טענתו המרכזית של המערער היא כי אין מדובר בהמצאה כדין לנוכח קשיים טכניים בצפייה בהחלטת הפסלות במערכת "נט המשפט". ברם, אין בכוחו של התצהיר שהגיש ב"כ המערער כדי לשלול את תוקף ההמצאה. הטענה כורכת את פעולת הגעת ההודעה לכתובת הדוא"ל – פעולה טכנית של משלוח הודעה משרת מערכת "נט המשפט" לשרת ספק הדוא"ל, שאינה קשורה לדפדפן כזה או אחר, לבין הניסיון לפתוח את ההחלטה ולעיין בה במערכת "נט המשפט", לאחר הלחיצה על הקישור בהודעת הדוא"ל. ככל שנגרמו קשיים בגישה למערכת "נט המשפט" לאחר הגעת ההודעה לתיבה, אין לנתון זה דבר וחצי דבר עם פעולת ההמצאה עצמה, שהושלמה כאמור עם הגעת ההודעה לתיבת הדוא"ל. לצורך שלילת פעולת ההמצאה היה על ב"כ המערער להוכיח כדבעי כי ההודעה שנשלחה על-ידי המזכירות לא הגיעה לתיבת הדוא"ל שלו, הא ותו לא, וכזאת לא נעשה. ההליך נמחק.