ת"צ 29021-10-20 דכואר נ' ידיעות אינטרנט

אולי יעניין אותך גם

אין הטעיה בכך שאתר Ynet מקדם את שירות התכנים בתשלום (החלטה, מחוזי חיפה, השופט מנחם רניאל):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה לעוולות צרכניות. המבקש, תלמיד למשפטים, טען כי מי שמחזיק מכשיר iPad, והוריד את אפליקציית YnetHD, נחשף או צרך באמצעות האפליקציה תכנים שהתפרסמו ב-Ynet, שנועדו לקדם את שירות התוכן בתשלום +Ynet, מבלי לגלות באופן ברור כי מדובר בפרסומת לשירות זה.  

נפסק: יש לדחות את טענת המשיבה לפיה הגולש ב-Ynet מקבל שירותים חינם ולכן אינו נחשב לקוח. אין מתנות חינם. הגולש ב-Ynet משלם את מחיר גלישתו בחשיפתו לפרסומות. נכון שהוא אינו מעביר שקלים מכיסו לכיסה של מנהלת האתר, אך אין זה אומר שהוא אינו נותן תמורה. לא מדובר בשירות לציבור או בצדקה אלא בעיסקה מסחרית ברורה ומובנת, לפיה הלקוח משלם בחשיפתו לפרסומות, והאתר מרוויח את לחמו מכספים המשולמים לו על ידי המפרסמים. הגלישה של הגולש ב-Ynet, גם ללא +Ynet, היא במסגרת אותה עיסקה מסחרית שבה מסכים הגולש להיות חשוף לפרסומות. 

מחד, הגולש הוא לקוח, ומאידך הוא אינו רשאי לטעון להטעייה בשל התקלותו בפרסומת. השאלה היא אם מוטלת חובה על המשיבה להביא לידיעת הגולש כבר בעמוד הבית שהעיסקה שלפיה היא מאפשרת קריאת תוכן תמורת חשיפה לפרסומות השתנתה, כך שלא כל התוכן ניתן לקריאה כנגד החשיפה לפרסומות, אלא קריאת חלק מהתוכן תדרוש תמורה נוספת מהגולש, העברת כספים ממש בנוסף על חשיפתו לפרסומות. עצם העובדה שגוף תקשורת מבקש תמורה כספית עבור התוכן אינה פסולה.

יש לדחות את הטענה שהגולשים הוטעו על ידי המשיבה לגבי השימוש שניתן לעשות בשירות והתועלת שניתן להפיק ממנו. הגולשים לא הוטעו, משום שידעו והבינו שהשימוש שניתן לעשות בשירות הוא לקרוא את הכתבות, והידע שברשותם הוא התועלת שניתן להפיק מהשירות. לכל היותר הוטעו בכך שכדי לעשות את השימוש ולהפיק את התועלת היה עליהם לשלם עבור השימוש בחלק מהשירות. זו לא הטעיה לגבי השימוש והתועלת שניתן להפיק, המכוונת למקרים כגון מכירת מוצר לא תקין המוצג כתקין. המוצר הזה תקין. דורשים עבורו תמורה נוספת אבל זו לא הטעייה לגבי השימוש בו והתועלת ממנו. 

המבקש לא הוכיח רשלנות. לא הוכחה חובת זהירות המונעת מהמשיבה לדרוש תשלום עבור כתבות שלא סומנו בעמוד הבית ככתבות בתשלום. אין בדין חובה לסמן בעמוד הבית איזה כתבות הן בתשלום נוסף ואיזה כתבות אינן בתשלום נוסף. לא הוכח שהופרה חובה כזו, ולא הוכח נזק שנגרם עקב הפרת החובה. 

יש לדחות את הבקשה, הן משום שאין אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות של עובדה או משפט יוכרעו לטובת הקבוצה, והן משום שאין בידי המבקש עילת תביעה אישית המעוררת את השאלות המשותפות, והן משום שאין יסוד סביר לכך שעניינם של חברי הקבוצה ינוהל בדרך הולמת. המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך 14,040 ש"ח.