ת"צ 17603-06-20 חקון ואח' נ' האיטלקית ברוממה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת אביגיל זכריה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותם של שני המבקשים מבקשתם לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבים. בבקשת האישור נטען כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחו דבר פרסומת באמצעות מסרון, לחברי הקבוצה, ללא הסכמת הנמענים. הצדדים עתרו במשותף לסילוק ההליך, וזאת בשים לב למחלוקת העובדתית והמשפטית ביניהם ונסיבות המקרה.   

נפסק: בחינת נסיבות המקרה, ההטבה המוענקת לציבור על-ידי המשיבים, התחייבות המשיבים הצופה פני עתיד ביחס למשלוח הודעות, ובהינתן שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, מעלה כי אין בנמצא יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבים. על פני הדברים, הצעדים בהם התחייבו המשיבים לנקוט מסבים תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו וההטבה המוצעת מדברת בעד עצמה ועולה בקנה אחד עם מכלול הנסיבות המוצגות. על אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל, במקרה זה הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם, נמצאים בגדר מתחם הסבירות ויש לאשרם.