ת"צ 26441-11-20 ספקטור נ' נטע אפרתי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מייצוגית לפי חוק הספאם - המשיבה בחרה להסדיר את הנושא מכאן ואילך לטובת ציבור לקוחותיה (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת יעל טויסטר ישראלי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה - חברת אופנת נשים קטנה המפעילה סניף אחד וחנות מקוונת. המבקשת טענה כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982, שעה ששלחה הודעות פרסומת שאינן עומדות בתנאי החוק. המשיבה טענה, בין היתר, כי הודעותיה נשלחות לקבוצת לקוחות מצומצמת, שרובן מכירות את המשיבה. בטרם הוגשה תשובה לבקשת האישור הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות, וזאת בשים לב לנסיבות המקרה ולהסכמת המשיבה לתקן את דרכיה בכל הנוגע למשלוח הודעות פרסומת מטעמה.

נפסק: נוכח התחייבויות המשיבה לתקן את דרכיה ומאחר ובקשת ההסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין לחברי הקבוצה, הבקשה מאושרת. התביעה האישית נדחית והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת. מאושרים הגמול, 5,000 ש"ח, ושכר הטרחה, 22,500 ש"ח בתוספת מע"מ, שהוסכמו בין הצדדים. אין מקום להתערב בהסכמתם בעניין זה. הואיל ואף שהמחלוקות לא הוכרעו המשיבה בחרה להסדיר את הנושא מכאן ואילך לטובת ציבור לקוחותיה, נמצא כי יש לכבד את הסכמת הצדדים בנוגע לגמול ולשכר הטרחה.