ת"א 21693-08-20 אביטן נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

יש למחוק את התביעה נגד המבקש, שכן בזק לא הוכיחה את מעורבתו בעוולות המיוחסות לחברה (החלטה, מחוזי ב"ש, השופטת גאולה לוין):

העובדות: בקשת הנתבע 2 לסילוק על הסף של התביעה נגדו. התובעת, בזק, הגישה תביעה כספית ובקשה לצו מניעה קבוע. הנתבעת 1, מנא טכנולוגיות, עוסקת בתחום שירותי הגישה לאינטרנט והנתבע 2 הוא מנהלה ומחזיק מחצית ממניותיה. בתביעה מייחסת בזק לנתבעים מעשים ומחדלים של הטעיה וגניבת עין, חדירה אסורה לחומר מחשב, לרבות לצורך ביצוע עוולות נוספות בהן גזל סודות מסחריים, פגיעה בפרטיות הלקוחות ופרסום לשון הרע. עוד נטען להפרת זכויות יוצרים על ידי הנתבעים באמצעות העתקת מערכת "צ'אט בוט חכם" שפיתחה בזק, תוך שהנתבעים הכניסו בה שינויים קלים בלבד. הנתבעים דחו את הטענות וטענו כי התביעה הוגשה על-ידי בזק על-מנת למנוע תחרות. הנתבע 2 טען כי לא היה מקום לצרפו לתביעה.

נפסק: התביעה נגד המבקש, במתכונת בה הוגשה, אינה מגלה עילה ודינה סילוק על הסף. עיון בכתב התביעה שהגישה בזק מעלה כי גם אם יוכחו העובדות הכלולות בתביעה ביחס למבקש, לא יהא בכך כדי להטיל עליו חבות בעילות הנזיקיות עליהן מבוססת החבות על פי התביעה. אין חולק כי נושא משרה בחברה אינו חסין מפני תביעה נזיקית. נושא משרה יימצא חייב באופן אישי למעשיו או מחדליו כנושא משרה אם התמלאו בו אישית היסודות הנדרשים לקיומה של העוולה. החברה אינה משמשת "עיר מקלט" למעוולים ועבריינים, ועל כל אדם לשאת באחריות למעשיו.

המבקש להטיל אחריות אישית על אורגן או נושא משרה בחברה נדרש להצביע על עילה ספציפית נגד האורגן או נושא המשרה ולהניח תשתית ראייתית, אשר ממנה עולה כי האורגן או נושא המשרה קיים את יסודותיה של העילה. במקרה דנן, כתב התביעה אינו מייחס למבקש דבר, מלבד היותו בעל תפקיד מרכזי בחברת מנא. בזק לא פירטה בתביעתה טענות עובדתיות המבססות יסודות מי מבין העוולות שפורטו בתביעה. לא נטען כי המבקש אישית התקשר ללקוחות בזק והטעה אותם או נתן הוראה לעובדי החברה להטעות לקוחות. לא נטען כי הוא אישית הוציא את דיבתה של בזק. לא נטען גם כי הוא אישית העתיק את המערכת "צ'אט בוט חכם". הגם שלא מתחייבת רמה גבוהה של פירוט עובדתי ובוודאי לא נבחנת היכולת להוכיח את הטענות, עדיין נדרש מינימום של פירוט כיצד מתקיימים בנתבע יסודות כל אחת מן העוולות המיוחסות לו.

גם בהנחה שבזק תוכיח את כל העובדות הנטענות בכתב התביעה בקשר למבקש הדבר לא יזכה אותה בקבלת הסעד שביקשה נגדו. עמדת בזק, לפיה די בכך שהמבקש הוא הרוח החיה בחברה כדי להטיל עליו אחריות אישית, גורפת, על כל מעשיה ומחדליה של החברה, היא למעשה "הרמת מסך" במסווה של אחריות אישית. התביעה נגד הנתבע 2 נמחקה.