ת"א 8004-11-19 ברדוגו נ' דרך צדיקים הדרך לגאולה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הנתבעת השתמשה בצילומי התובע באדישות, שייתכן שנובעת מהעדר מודעות מספקת לנושא זכויות היוצרים (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט אבי סתיו):

העובדות: התובע, צלם במקצועו, טען כי הנתבעת, סוכנות נסיעות, העתיקה לאתר האינטרנט שלה 3 תמונות שצילם ושהוא בעל הזכויות בהן, תוך הפרת זכויות היוצרים שלו וזכויותיו המוסריות. הצדדים הגיעו להסכמה דיונית במסגרתה אישרה הנתבעת כי הצילום הראשון הופיע באתר האינטרנט שלה. כן הוסכם כי התביעה לגבי שני הצילומים הנותרים תוגבל להפרת הזכות המוסרית בלבד. הנתבעת טענה כי מדובר בהפרות מינוריות - פרסום הצילום הראשון נבע מתקלה טכנית והשימוש בשני הצילומים הנותרים נעשה בהרשאה ותוך הפרה מינורית של הזכות לייחוס.

נפסק: לא קיימת מחלוקת על כך שהיתה הפרה מצד הנתבעת (של זכויות כלכליות ומוסריות בצילום הראשון ושל הזכות המוסרית בשני הצילומים האחרים). אין לקבל את טענת הנתבעת לטעות טכנית בהעלאת התמונה לאתרה. התמונה הופיעה באתר במשך כשנתיים ולא הובא כל בסיס לטענה כי הועלתה לאתר בטעות. נראה כי השימוש בתמונה זו היה פחות נרחב מהשימוש בתמונות האחרות, אשר לגביהן טען התובע לשימושים בהיקף נרחב. נעשה שימוש בהיקף משמעותי למדי ביצירות, הגם כי השימוש בצילום הראשון היה מצומצם יותר מזה שנעשה ביצירות האחרות.

הנתבעת היא חברה מסחרית והשימוש בתמונות הוא לשם עשיית רווח. אין מדובר במקרה בו הרווח נובע ישירות מההפרה, אלא בהפרה הנעשית אגב פעולות שנועדו לעשיית רווח שאינו קשור ישירות להפרה. אין בטענות הנתבעת כדי להצדיק את אי-מתן הקרדיט לתובע. הנתבעת ידעה מי צילם את התמונה, ובוודאי יכולה הייתה לדעת, ולא נתנה לו את הקרדיט הנדרש. נושא תום הלב הוא ברמת חומרה בינונית. מחד, אין מדובר במקרה בו ההפרה היא חד פעמית או מחמת שגגה, ומצד שני אין מדובר במקרה בו הנתבעת הוזהרה והמשיכה בהפרות או שיש בעברה היסטוריה של הפרות זכויות יוצרים. מדובר באדישות, אשר ייתכן שנובעת מהעדר מודעות מספקת, לנושא של זכויות יוצרים. 

אין מדובר בתמונות שצולמו בדרך אגב, אלא מתוך מחשבה והיערכות לגבי מיקום המצלם, זווית הצילום, שעת הצילום וכדומה, ואין לקבל את הטענה כי רמת היצירתיות בתמונות נמוכה. מדובר בהפרות ברמת חומרה בינונית. יש מקום לפסוק עבור ההפרה של הזכות הכלכלית והזכות המוסרית, בקשר לצילום הראשון, סך של 20,000 ש"ח; ועבור ההפרות של הזכות המוסרית בתמונות הנוספות סך של 7,500 ש"ח כל אחת - סה"כ פיצוי בסכום כולל של 35,000 ש"ח וכן הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 4,100 ש"ח.