עש"א 19927-12-19 קיי.אס.פי אקספרס בע"מ נ' מדינת ישראל - הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

אולי יעניין אותך גם

קיים קושי של ממש בביטול העסקה באמצעות האתר (פסק-דין, שלום חיפה, השופט אפרים צ'יזיק):

העובדות: ערעור על החלטת הממונה על העיצומים הכספיים אצל המשיבה, שהטיל עיצום כספי בסך 50,250 ש"ח על המערערת, חברה המשווקת מוצרי מחשב ואלקטרוניקה (לרבות באמצעות האתר ksp.co.il). העיצומים הושתו על המערערת בשל הפרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, באתר האינטרנט שלה, בין היתר משוםשלא ציינה את שמה ומספר החברה באתר, לא ציינה פרטים על זכות הצרכן לבטל עסקה ובכלל זה לא יצרה קישור ייעודי לכך בעמוד הבית. 

נפסק: באיזון הראוי בין השיהוי הבלתי מוסבר בהתנהלות המשיבה, לבין העמידה בסד הזמנים בהנחיות היועמ"ש, מן הראוי שסוגיה זו תילקח בחשבון בעת קביעת גובה הפחתת העיצום, בשל עינוי הדין שנגרם כתוצאה מהשיהוי בהתנהלות גורמי האכיפה. המשיבה תיקנה את המחדלים בנוגע לציון ניכוי עמלות סליקה ואי-ציון מספר החברה, מיד לאחר קבלת הודעת המשיבה. סעיף 14ט(ב) לחוק, שכותרתו "דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי" קובע כי במהלך התקשרות של עוסק עם צרכן באמצעות אתר אינטרנט, על העוסק ליצור במיקום בולט בדף הראשי של האתר - קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול. אתר המערערת מאפשר ביטול בידי לקוח רק לאחר ביצוע של מספר שלבים. קיים קושי של ממש בביטול העסקה באמצעות האתר ואין די בכך שהחברה מחזיקה במספר רב של סניפים ובמוקד טלפוני שמאפשר בידי הלקוח לבטל עסקה שביצע, כל עוד מידע זה אינו מצוין באופן מובלט בדף הראשי של האתר וכל עוד שלא קיימת אופציית ביטול עסקה נוחה, פשוטה ונגישה יותר לכלל מכפי זו אשר קיימת באתר המשיבה. הערעור התקבל חלקית. גובה העיצום נקבע להיות 16,500 ש"ח.