ת"צ 46575-07-19 סנדר נ' עמינח רשתות שיווק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, עת שיגרה דבר פרסומת לציבור רחב ללא ציון פרטיה וללא אפשרות להסרה. המשיבה טענה בתשובתה, בין היתר, כי המדובר על הודעה בודדת שאף הקישור המופיע בה הפנה לתקנון לטובת הסרה, ובכל מקרה היא עמדה ועומדת בכל הוראות הדין.

נפסק: דין בקשת ההסתלקות להתקבל. במסגרת הבקשה הוסכם כי המשיבה תיתן אפשרות הסרה, תציין פרטיה המלאים ותפעל לחידוד הנהלים וההנחיות לעניין חוק הספאם. נראה כי הושגה מטרתו העיקרית של ההליך ומתייתר הצורך בהמשך בירורו. קבלת בקשת ההסתלקות בשלב זה תייתר את הצורך בניהול ההליכים, תחסוך טרחה ועלויות משמעותיות לצדדים ותפחית מהעומס המוטל על ביהמ"ש. ההסדר מהווה פתרון הוגן, הולם וראוי לסיום המחלוקת והוא מאושר. המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 7,500 ש"ח ותשלם שכ"ט לב"כ המבקש בסך 33,500 ש"ח + מע"מ. בקשת האישור נמחקה ותביעתו האישית של המבקש נדחתה.