תא"מ 25924-02-20 בוליצ'ב נ' פלשלר

אולי יעניין אותך גם

מהפיצוי עבור לשון הרע בפייסבוק יש לקזז בשל הפגיעה בזכויות היוצרים של הנתבעת (פסק-דין, שלום קריות, השופט יובל וסרקרוג):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובעת, בעלת מכון יופי, טענה כי בעקבות פרסום פוסט שיווקי לעסקה בפייסבוק, בו השתמשה בטעות בתמונת עיצוב ציפורניים שאינה שייכת לה, הנתבעת רשמה בתגובה על גבי התמונה את המילה "הונאה!", פגעה במוניטין של העסק וגרמה לה נזק כבד. הנתבעת, בעלת עסק עצמאי בתחום היופי, טענה כי למרות שביקשה מהתובעת להסיר את תמונתה, היא לא עשתה זאת בתואנות שווא ולכן נאלצה להגיב בצורה מפורטת יותר המתארת את האמת ואת התנהלות התובעת.

נפסק: השאלה המרכזית היא האם בנסיבות העניין תגובתה של הנתבעת הייתה סבירה ופרופורציונלית בשים לב לשימוש שנעשה בתמונתה. הגם שהתובעת נהגה שלא כדין עת עשתה שימוש בתמונת הנתבעת, הרי שמדובר בטעות שנעשתה ברובה בתום לב. תגובת הנתבעת הייתה חריפה מעבר לראוי בנסיבות ולכן עולה כדי לשון הרע. יש לקבל באופן חלקי את התביעה ולקזז מסכום הפיצויים רכיב מסוים, בגין שימוש שנעשה בתמונה בניגוד לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.

הטבעת המילה "הונאה!" בצבע אדום גדול ובולט יחד עם סימן קריאה על גבי אחת התמונות המבקשת להציג את בית העסק של התובעת, עולה לכדי לשון הרע בעיני האדם הסביר. היה על הנתבעת להסתפק בלהבהיר בתגובתה כי בית העסק עושה שימוש שלא כדין בתמונה של הנתבעת ובכך מבקש להתהדר בנוצות לא לו. אין חולק כי הנתבעת ביקשה להפיץ את הפוסט שהעלתה לכמה שיותר אנשים ואף ביקשה שמי שמעיין בתגובתה ימשיך להפיצה הלאה.

לנתבעת לא עומדת הגנת אמת בפרסום, וזאת בשים לב לאופי התגובה החריפה. בנוסף, ככל שביקשה הנתבעת להגן על עניין אישי שלה בפרסום, כפי שהייתה רשאית לעשות, הרי שנדרשת הלימה בין רמת התגובה להגנה על האינטרס האישי. יש להעמיד את סכום הפיצוי על 12,000 ש"ח בהתחשב בנסיבות המקרה.

הנתבעת ביקשה לקזז מכל סכום שייפסק כנגדה פיצוי בשל הפרת זכויות יוצרים, בשים לב לשימוש שנעשה בתמונתה. הנתבעת הוכיחה כי עומדת לה זכות יוצרים בתמונה שצילמה וזכויותיה אכן הופרו, לאחר שהתמונה התפרסמה בעמוד הפייסבוק השיווקי של בית העסק של התובעת. יש לקזז מהפיצוי סך של 4,000 ש"ח עבור הפרת זכויות היוצרים של הנתבע. סה"כ תפצה הנתבעת את התובעת ב-8,000 ש"ח בתוספות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 3,200 ש"ח.