א"פ 3243-05-20 פלוני נ' בנק הפועלים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

עמדת הבנק שלא לאפשר לאפוטרופוס גישה מקוונת לחשבון אמו אינה מתיישבת עם תהליך המעבר מסניפים פיזיים לבנקאות מקוונת (החלטה, משפחה ב"ש, השופט אלון גביזון):

העובדות: המבקש, האפוטרופוס לענייניה הרפואיים והרכושיים של אמו, ביקש להורות לבנק הפועלים, בו מתנהל חשבונה של אמו, להנפיק לו כרטיס אשראי ולאפשר לו לבצע פעולות אינטרנטיות בחשבון, חרף הגדרת החשבון כחשבון אפוטרופסות.

נפסק: לבית המשפט הסמכות לדון בבקשה ויש להיעתר לה. התנגדותו הכללית והעקרונית של הבנק להנפקת כרטיס אשראי ולביצוע פעולות אינטרנטיות בחשבון אפוטרופוסות אינה עולה בקנה אחד עם התקופה בה אנו חיים, עת מגפת הקורונה מצרה גם את תנועותיהם של האפוטרופוסים. עמדת הבנק גם אינה מתיישבת עם התהליך המואץ של בנקים לסגור את סניפיהם הפיזיים לטובת בנקאות מקוונת אינטרנטית.

על כל הבנקים להתאים עצמם למתן שירותים מקוונים גם לבעלי חשבונות אפוטרופסות, וזאת כמובן בכפוף לבדיקה פרטנית ובמקרים המתאימים, תוך הבנה כי הדבר בסופו של יום יסייע לא רק לאפוטרופסים אלא גם לבעלי החשבונות. שלילה גורפת של מתן שירותים בנקאיים מאוכלוסייה רחבה, רק בשל "חובת הנאמנות והזהירות המוגברת והצורך בפיקוח ובקרה", אינה סבירה ולמצער מפלה, שכן יש להניח כי בידי הבנק האמצעים הכספיים והיכולת הטכנולגית ליתן השירותים המבוקשים תוך ביצוע התאמות לחשבון אפוטרופסות.